ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

ประวัติความเป็นมา

เดิม ตำบลไทยเจริญ มีชื่อเรียกว่า “บ้านน้อยคอยเจริญ” เมื่อปี พ .ศ.2532 ได้แยกออกจากตำบลคำเตย เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ตำบลไทยเจริญ” แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบัน มี นายอุทัย บุญทรัพย์ เป็นกำนันตำบล

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มสลับป่าโปร่ง ดินร่วนปนทรายไม้อุ้มน้ำ ตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบสูงสลับป่าโปร่ง ฤดูแล้งอากาศร้อน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านพรมนิยม ต.สวาท อ. เลิงนกทา จ.ยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ บ้านสุขสว่าง ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านทรัพย์เจริญ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค ครบถ้วน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดยโสธร ตามถนนหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2169 ประมาณ 52 กิโลเมตร มีรถโดยสารประจำทางตลอด ตั้งแต่เวลา 06.00-17.30 น. ทุกวัน วันละ 10 เที่ยว

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสื่อกก

สถานที่

1) ศูนย์สาธิตการตลาดภูกอย
2) วัดภูกอยเทวัญ
3) วัดป่าชาปฐม
4) วัดถ้ำเกีย
5) ป่าชุมชนโคกคำมะฮี

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดเทวัญภูกอย (วัดไทยเจริญ) สภาพทั่วไปร่มรื่น เย็นสบาย สงบเงียบ ลานหินสวยงาม นามลานลั่นทม ชมหมู่ปลาสระใหญ่ ให้อาหารปลา นมัสการรอยพระบาทจำลอง ตีฆ้อง ระฆ้งร้อยใบ ดื่มน้ำใสสะอาดที่บ่อน้ำทิพย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1เสื่อกกทอจากกกเนื้อดี ฝีมือปราณีต สวยงาม คงทน พกพาสะดวก ใช้สอยสบาย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดยโสธร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 + 5 =