ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ประวัติความเป็นมา จากคำเล่าขานกันสืบต่อมาว่า ตำบลทัพทันเป็นสถานที่ที่กองทัพเจ้าอนุรุธเทวา หลวงเสนาภักดี กองแก้วจินดา ได้ขับไล่กองทัพพม่า ซึ่งถอยร่นไปเมืองนครสวรรค์ จนในที่สุดไล่ทันที่บริเวณหมู่บ้านแ&#3627 […]

ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

ประวัติความเป็นมา ตำบลตลุกดู่ เดิมได้มีผู้เล่าขานกันว่า หมู่บ้านมีการปลูกต้นประดู่กันมาก และเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว มักจะนิยมทำตลุกไว้ใช้ในการล่าสัตว์ จึงได้นำเอาประดู่มาทำเป็นเครื่องมื […]