ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองตรุดเป็นตำบลที่ตั้งมาเป็นเวลานาน อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตรังไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 8 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 53.27 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำมีน้ำขังในฤดูฝน ส่วนทิศตะวันตกเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ และ แม่น้ำตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และ แม่น้ำตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง และ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,333 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 27 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางสายโต๊ะหมิง – น้ำฉา ที่ ตง. 3066 ระยะทางประมาณ 19.20 กิโลเมตร สายนาตาล่วง – บ้านหลังเขา ระยะทางประมาณ 18.50 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบผัก ผลไม้ สมุนไพร และ เครื่องแกงป่า

สถานที่

1) วัดเชี่ยวชาญกิจ
2) วัดต้นปีก
3) ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล
4) โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ
5) โรงเรียนบ้านปากไพ
6) โรงเรียนบ้านกลางนา
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำฉา
8) ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนบ้านนาแขก

สินค้าที่น่าสนใจ
1ข้าวเกรียบผัก ผลไม้และสมุนไพรเป็นผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดตรัง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 70 = 78