ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา

แต่เดิมมาราษฎรส่วนมาก อพยพย้ายมาจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2409 ประมาณ 125 ปี โดยอพยพมาอยู่ประมาณ 12 ครัวเรือน สาเหตุเพราะได้รับความยากลำบากขาดแคลนไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง จึงอพยพมาหาที่ทำมาหากิน ส่วนพื้นที่ตรงจุดเริ่มตั้งหมู่บ้านนั้น มีลำห้วยไหลผ่านมีน้ำตลอดฤดูกาล ลำห้วยเล็กหนึ่งสาย ลำห้วยใหญ่หนึ่งสาย โดยมีผู้มาตั้งรกรากครั้งแรกเป็นผู้ตั้งชื่อลำห้วยสายใหญ่เรียกว่า “ห้วยแม่กุหลวง” ลำห้วยสายเล็กเรียกว่า “ห้วยแม่กุน้อย” เหตุผลที่ตั้งชื่อนี้คือขุนห้วยนี้หรือลำห้วยนี้มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงตั้งบ้านเรือนอยู่มาก่อนประมาณ 4-5 หลังคาเรือนมีหัวหน้าหมู่บ้านชื่อว่า นายพะกุโพ ดังนั้นจึงเรียกลำห้วยทั้งสองนี้ว่า “ห้วยแม่กุ” และต่อมามีราษฎรจากที่ต่างๆ พากันอพยพเข้าอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มจนเกิดเป็นหมู่บ้านและเป็นตำบลขึ้นมาตามลำดับ โดยใช้ชื่อว่าตำบลแม่กุตามชื่อลำห้วยจนถึงปัจจุบัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ตาว และ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรม สานเข่ง ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,450 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 79.30 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนเอเซีย สายแม่สอด – อุ้มผาง ระยะทาง 9 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมือ (กะเหรี่ยง), สุรากลั่น

สถานที่

1.วัดดอยพระธาตุ
2.น้ำตกรับเสด็จ
3.หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกรับเสด็จเป็นน้ำตกธรรมชาติอยู่ในเขตหมู่บ้านแม่กุ ไหลผ่านสำนักสงฆ์บ้านโกช่วย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
2น้ำตกรับเสด็จ

สินค้าที่น่าสนใจ
1จี้ทับทิมปานหทัยจี้ทับทิมปานหทัย
2ตุ๊กตาชาวเขาตุ๊กตาชาวเขา
3ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่และของแต่งบ้าน
4ผ้าทอมือ (กะเหรี่ยง)เป็นผ้าพื้นเมืองของชุมชนชาวกะเหรี่ยง มีสีสันสวยงาม นำมาแปรรูปเป็น กระเป๋า ผ้าห่ม ผ้าถุง ฯลฯ
5สุรากลั่น 6 รวงข้าวสุรากลั่น 6 รวงข้าว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดตาก.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 1