ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพระวอ เป็นตำบลที่มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ตั้งอยู่บนแนวภูเขาถนนธงชัย อดีตเป็นเมืองหน้าด่านชื่อว่า “ด่านแม่ละเมา” ต่อมามีทัพพม่ายกเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา มีชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงช่วยกันสกัดกองทัพพม่า ผู้นำทัพชื่อ “พะวอ” ซึ่งสามารถรบชนะและได้ปกครองชาวเขาจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของราษฎร มีจำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน มีชาวไทยภูเขา 3 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามหมื่น และ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิศใต้ ติดกับ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่กาษา ต. แม่ปะ และ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม เก็บของป่า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,026 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 620 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดตาก ใช้เส้นทางตาก – แม่สอด แยกขวาที่ กม.ที่ 53 แล้วใช้เส้นทางเข้าสู่ตำบลพะวอระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานเข่งไม้ไผ่

สถานที่

1. วัดสว่างอารมณ์
2. โรงเรียนพระวอ
3. สถานีตำรวจภูธรตำบลพระวอ
4. ศาลเจ้าพ่อพะวอ
5. แก่งแม่ละเมา
6. น้ำตกสายรุ้ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1ล่องแก่งแม่ละเมาลำห้วยแม่ละเมาเป็นลำห้วยที่มีน้ำตลอดปี ไหลคดเคี้ยวไปมา มีเกาะแก่งสองฝั่ง ร่มรื่นด้วยพรรณไม้สวยงาม
2น้ำตกสายรุ้งตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านปางส่างคำ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม สูงประมาณ 50 เมตร มีน้ำตลอดปี มีความร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด
3บ้านชาวไทยภูเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านสามหมื่นทุ่ง และ หมู่ 5 บ้านปางสางคำ เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา 3 เผ่า คือ ลีซอ กะเหรี่ยง มูเซอ อาศัยอยู่กันอย่างสงบสุขและเอื้ออาทร
4ศาลเจ้าพ่อพะวอเป็นศาลที่ประดิษฐานรูปหล่อของนักรบกะเหรี่ยง ที่ชื่อ “พะวอ” เป็นนักรบในสมัยอยุธยา เป็นที่เคารพศรัทธา ของราษฎร

สินค้าที่น่าสนใจ
1จักสานไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ใช้สำหรับใส่ข้าว ฝีมือประณีต สวยงาม คงทน แข็งแรง ราไม่ขึ้น
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดตาก.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + = 9