ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประวัติความเป็นมา

มีหลักฐานว่าเมื่อ 150 ปีที่ผ่านมา บริเวณที่ตั้งต.ท่าสายลวด ปัจจุบันนี้ยังมีสภาพป่ารกทึบ ไม่มีผู้คนอาศัยและติดกับฝั่งแม่น้ำเมย จนกระทั่งมีกลุ่มคนไทยซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานว่าอพยพมาตั้งหลักฐานอยู่บริเวณบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมย โดยการปลูกไร่อ้อยและยาสูบต่อมาไม่นานก็มีการขยายตัวของหมู่บ้าน ประกอบกับบริเวณหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำเมยมีการติดตั้งสายโทรเลขจากฝั่งสหภาพพม่า เมืองกรุกกริก ถึงประเทศไทย จนถึงตัวจังหวัดตาก สันนิษฐานว่าความร่วมมือระหว่างไทย – อังกฤษ และในแนวที่สายโทรเลขพาดผ่านนั้นจะมีการทางเดินเท้าติดตามตลอดจนถึงตัวเมืองแม่สอด เส้นทางนี้มีความสำคัญสำหรับชาวบ้านในบริเวณนี้ ซึ่งใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและมีการสร้างวัดใกล้ท่าน้ำ และท่าข้ามเรือบริเวณที่มีสายโทรเลขผ่นจึงเรียกว่า “วัดท่าสายโทรเลข” ต่อมามีหมู่บ้านเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และเกิดการรวมตัวกันเรียกชื่อใหม่ว่า “หมู่บ้านท่าสายลวด” มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลท่าสายลวดอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแม่สอด ห่างจากตัวอำเภอ 7 กม. และมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด 93 กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่สอด, แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม ทำน้ำอ้อย ทำข้าวแตนข้าวกล้อง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 750 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 535 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากตัวอำเภอแม่สอดไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงหมายเลข 105 ระยะทางประมาณ 7 กม. เลี้ยวซ้ายปากทางเข้าหมู่บ้านวังตะเคียน – ท่าอาจ ระยะทางประมาณ 300 เมตร ถึงที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด

ผลิตภัณฑ์

หมวกจากกาบไม้ไผ่ตง ต้นหยกอัญมณี

สถานที่

1. โบราณสถานคอกช้างเผือก
2. โบราณสถานพระบาทพระธาตุหินกิ่ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดพระธาตุดอยหินกิ่วตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
2ตลาดริมเมยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ
3วัดไทยวัฒนารามเป็นวัดที่มีศิลปโบราณมากมาย
4โบราณสถานคอกช้างเผือกอยู่ห่างจากตัวเมืองแม่สอดไปทางทิศตะวันตกราว 7 กม. ตั้งอยู่บนฝั่งคุ้งแม่น้ำเมยมองเห็นเด่นชัดแต่ไกล ซึ่งสามารถชมได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ทางเข้าเป็นถนนลาดยางตลอดสาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าสายลวด ทางไปริมแม่น้ำเมยจะมีทางแยกบริเวณหัวสะพานบ้านแม่ตาว – ท่าสายลวด เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางตลาดมืด “วังข่าหรือวังวรพจน์” หมู่บ้านท่าหม่องอาจ (ไทยใหญ่) หรือเดินทางโดยทางเรือล่องไปตามลำน้ำแม่เมย – ต่องยิน แล้วไปขึ้นฝั่งหน้าบริเวณที่ตั้งองค์เจดีย์ “พญาหน่อไก่” (คอกช้างเผือก)

ร้านอาหาร
1ร้านก้ามปูปากทางเข้าหมู่ 4 บ้านวังตะเคียนอาหารตามสั่ง
2ร้านข้าวแกงพี่เทสามแยกทางไปเมยโค้งอาหารประเภทแกงตักราดจาน ขึ้นชื่อของท่าอาจ
3ร้านป้าน้อยเลยวัดวังตะเคียนประมาณ 50 เมตรอาหารตามสั่ง ทุกอย่าง
4ร้านพี่บูรณ์ปากทางเข้าหมู่ 3 บ้านท่าอาจอาหารตามสั่งอาหารขึ้นชื่อ สุกี้แห้ง และ มาม่าผัดขี้เมา

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกกล้วยไม้ประดิษฐ์
2ต้นไม้มงคลต้นไม้มงคล
3ต้นไม้หยกและเครื่องประดับอัญมณีต้นไม้หยกและเครื่องประดับอัญมณี
4ประดิษฐกรรมจากหยกประดิษฐกรรมจากหยก
5ผลิตภัณฑ์จากถั่วผลิตภัณฑ์จากถั่ว
6ผลิตภัณฑ์เครื่องเงินผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
7ผ้าทอผ้าทอ
8หมวกจากกาบไม้ไผ่ตงผลิตภัณฑ์หมวกจากกาบไม้ไผ่ตง ฝีมือประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ราไม่ขึ้น มีให้เลือกมากมายหลายแบบ
9เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี
10เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี
11เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี
12เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี
13เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี
14เครื่องประดับอัญมณี (นางสุนัย สารจุม)เครื่องประดับอัญมณี
15เครื่องประดับอัญมณี (ร้านบวรบุราอัญมณี)เครื่องประดับอัญมณี (ร้านบวรบุราอัญมณี)
16เครื่องประดับอัญมณี (อัญชนา ลึดเด็ดเค)เครื่องประดับอัญมณี
17เครื่องประดับอัญมณีประกอบเงินเครื่องประดับอัญมณีประกอบเงิน
18เครื่องประดับเงินมีลวดลาย (คุณสุริยนต์ รักษาเงิน)เครื่องประดับเงินมีลวดลาย
19เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี (นางวรนุช วงศ์ใหญ่)เครื่องประดับเงินเเละอัญมณี (นางวรนุช วงศ์ใหญ่)
20เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลายเครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย
21เครื่องประดับเงินแบบมีลวดลายเครื่องประดับเงินแบบมีลวดลาย
22เครื่องประดับเงินและอัญมณี (นายนรินทร์โชติ วงด์ศืรืภาธร)เครื่องประดับเงินและอัญมณี
23เครื่องเงินชนิดเครื่องเงินแบบเรียบเครื่องเงินชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ
24เครื่องเงินเเบบมีลวดลาย (เรียงรัตน์)เครื่องเงินเเบบมีลวดลาย (เรียงรัตน์)
25เครื่องเงินแบบมีลวดลายเครื่องเงินแบบมีลวดลาย
26เครื่องเงินแบบมีลวดลายเครื่องเงินแบบมีลวดลาย
27เครื่องเงินแบบมีลวดลายเครื่องเงินแบบมีลวดลาย
28เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (นางทิพย์มณี คำบัวไหล)เครื่องเงินแบบมีลวดลาย
29เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (นายบุญส่ง)เครื่องเงินแบบมีลวดลาย
30เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (เคพี เจมส์)เครื่องเงินแบบมีลวดลาย (เคพี เจมส์)
31เสื้อผ้าสำเร็จรูปเสื้อผ้าสำเร็จรูป
32ไส้อั่วไส้อั่ว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดตาก.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 20 = 29