คำขวัญคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

คำขวัญประจำคำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา