ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลคู เป็นตำบลที่มีบริเวณกว้างมาก ในสมัยก่อนเดินทางไปมาหาสู่ หรือการเพื่อเยี่ยมเมืองต่าง ๆ และเยี่ยมราษฎรเจ้าพระยา หรือเจ้าเมือง หรือของเจ้าขุนมูลนายนั้น ต้องอาศัยเส้นทางเดินด้วยเท้า และจากการเส้นทางดังกล่าว มักจะเกิดการรบพุ่งกันอยู่เสมอ ๆ ชาวบ้านจึงช่วยกันขุดคูคลองบริเวณหมู่บ้านเพื่อกีดกันมิให้คนต่างถิ่นเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านได้โดยง่าย ต่อมาราษฎรอพยพเข้ามาอยู่บริเวณดังกล่าวเรื่อย ๆ จึงพากันขนานนามพื้นที่แห่งนี้ว่า ตำบล “คู”

พื้นที่

ตำบลคูเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ใน 14 ตำบลของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านนา , ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,044 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลมี ทางหลวงหมายเลข 408 ตัดผ่าน ทำให้การคมนาคมสะดวก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ภายในตำบลมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา 3 โรง
2) โรงเรียนสอนศาสนา 7 แห่ง
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
4) วัด 1 แห่ง
5) โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
6) มัสยิด 6 แห่ง
7) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าคลุมผมทำจากผ้าชนิดต่าง ๆ แล้วแต่ความต้องการ รอบ ๆ ทั้งฟ 4 ด้านถักทอด้วยดอกชนิดต่าง ๆ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสงขลา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

89 − = 87