ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลไพรบึง เดิมเป็นพื้นที่ป่าดงดิบ ที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ อยู่ตอนกลางของพื้นที่ เช่น หนองใหญ่ หนองสวาย ห้วย
ชะลัง มีราษฎรตั้งบ้านเรือนกระจายอยู่รอบริมหนองน้ำจนพัฒนามาเป็นหมู่บ้าน ตำบลเฉกเช่นปัจจุบัน
ชื่อตำบล ตั้งตามชื่อหมู่บ้านไพรบึง อันเป็นชุมชนใหญ่ เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน สถานีตำรวจภูธร โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษา เทศบาลตำบล ตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่

พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มริมน้ำ ราษฎรมีอาชีพทำนาเป็นหลัก บางส่วนมีอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มชนเป็นชนเผ่าเขมร หนึ่งในสี่เผ่าไทของจังหวัดศรีสะเกษ ภาษาท้องถิ่นคือภาษาเขมร มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไหมยกดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนย้อมด้วยผลมะเกลือให้เป็นสีดำ อย่างที่เรียกว่า “ผ้าเก็บ” เมื่อเจ็บไข้หรือป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายหรือไม่ทราบสาเหตุ มีการรำแม่มด ภาษาถิ่นออกเสียงเป็น “เรือมโม๊ด” รูปแบบคล้ายคลึงกับ “รำผีฟ้า” อันเป็นพิธีกรรมที่มีความเชื่อกว่า สามารถรักษาคนเจ็บป่วยได้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.สำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.พิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม 1. การเพาะเลี้ยงสัตว์
2. การทำไข่เค็มพอกด้วยดินจอมปลวก (ไข่เค็มพอกไพรบึง)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,736 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 35 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

– หากเดินทางด้วยรถยนต์จากตัวจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้ามาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-กันทรลักษณ์) ผ่านอำเภอพยุห์ เลี้ยวขวามาทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2111(พยุห์-ขุนหาญ) ถึงอำเภอไพรบึงอันเป็นพื้นที่ตำบลไพรบึง ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร
– หากเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพฯมาจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวามาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) จนเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษถึงหลักกิโลเมตรที่ 243 สี่แยกบ้านหัวช้าง เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2111 เข้าถึงอำเภอไพรบึง อันเป็นพื้นที่ตำบลไพรบึง

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็มพอกดินจอมปลวกเสริมไอโอดีน-ปลาสด

สถานที่

1.พระพุทธเจดีย์ไพรบึง
2. หนองใหญ่
3. ที่ว่าการอำเภอไพรบึง
4. เทศบาลตำบลไพรบึง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
6. สถานีตำรวจภูธรอำเภอไพรบึง
7. โรงพยาบาลชุมชนอำเภอไพรบึง
8.โรงเรียนไพรบึงประชาคม(โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ)
9.สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอไพรบึง
10.ที่ทำการไปรษณีย์และโทรเลขประจำอำเภอไพรบึง

สถานที่ท่องเที่ยว
1หนองใหญ่ มีพื้นที่อยู่บริเวณ บ้านสวาย หมู่ที่ 2 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีศรีสะเกษ ห่างจากที่ว่าการประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยนกเป็ดน้ำนับแสนตัวในฤดูหนาว มีถนนรอบหนองสำหรับเป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือพักผ่อนของชาวไพรบึง
2วัดบ้านไพรบึง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจดีย์ไพรบึงซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแบบ
พุทธคยาของอินเดีย ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่สักการะของชาวศรีสะเกษ นอกนั้นยังมีโบสถ์เก่า อายุราว 50 ปี รูปแบบสถาปัตยกรรมของช่างเขมรโบราณ สวยงามมากภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอไพรบึง
3พระพุทธเจดีย์ไพรพึง
4หลวงพ่อปูนปั้น
5ห้วยชลังชลังห้วยใหญ่ แหล่งไก่พันธุ์เนื้อ มีนกเป็นน้ำจำนวนมากมาย ตั้งอยู่ระหว่างบ้านทุ่ม-โพง -กระแมด

ร้านอาหาร
1ร้านระเบียงริมน้ำริมหนองใหญ่บ้านสวาย หมู่ที่ 2 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีเกอาหารปลาตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ปลานิล ปลาไน ปลาทับทิม ปลาดุกปลาสด ขนาด หนึ่งหรือสองตัวต่อกิโลกรัมกรณีปลาดุกไม่เกิน 5 ตัวต่อกิโลกรัม
2พรมเช็ดเท้าพรมเช็ดเท้า
3เสื่อปานพรานเสื่อปานพราน
4ไข่เค็มพอกดินปลวกเสริมไอโอดีนเป็นไข่เค็มพอกดินปลวก(ไข่ดิน) และเกลือไอโอดีน บรรจุกล่องจำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง มีรสชาติอร่อย ไข่แดงสด มัน สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้ได้นาน
5ไส้กรอกไส้กรอก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 + 2 =