ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปราสาทเยอ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเยอพูดภาษาเยอและภาษาส่วย ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 19,375 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 945 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เดินทางจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 221 ถึงสี่แยกอำเภอพยุห์ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2111 ถึงตำบลปราสาทเยอ ระยะทางประมาณ 34 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) โรงเรียน 5 แห่ง
3) วัด 5 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) สถูปและปราสาท 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1สุรากลั่น
2ข้าวกล้องหอมมะลิเป็นข้าวกล้องที่ผลิตจากข้าวมะลิอย่างดี มีคุณค่าทางโภชนาการ
3ผ้าลายลูกแก้วผ้าลายลูกแก้ว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

45 + = 50