ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลขะยูง ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภออุทุมพรพิสัย ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านขะยูง, หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน, หมู่ที่ 3 บ้านเนียม, หมู่ที่ 4 บ้านกลาง, หมู่ที่ 5 บ้านกระเบา, หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง, หมู่ที่ 7 บ้านโพนเมือง, หมู่ที่ 8 บ้านห่องไหล, หมู่ที่ 9 บ้านประดู่, หมู่ที่ 10 บ้านกระต่ำ, หมู่ที่ 11 บ้านหนองจิก, หมู่ที่ 12 บ้านหัวทุ่ง,หมู่ที่ 13 บ้านกระเบา

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธิ์ชัย อ.อุทุมพรพิสัย และ ต.หนองไผ่ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย และ ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองไผ่ และ ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาเกษ และ ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

การเดินทาง

ตำบลขะยูง ออกจากจังหวัดศรีสะเกษทางทิศตะวันตก มาทางถนนสายศรีสะเกษ – อุทุมพรพิสัย ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

วัดสระกำแพงน้อย

สถานที่

-ปราสาทหินสระกำแพงน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดสระกำแพงน้อยตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ปราสาทหินสระกำแพงน้อยประกอบด้วยปรางค์ และวิหาร ก่อด้วยศิลาแลงด้านหน้าปรางค์มีสระน้ำใหญ่ทั้งปรางค์ วิหาร และสระน้ำ ล้วนล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง เคยมีทับหลังประตูสลักเป็นพระวรุณเทพเจ้าแห่งฝนประทับบนแทนมีหงส์แบก 3 ตัว อยู่เหนือเศียรเกียรติมุขเป็นศิลปะแบบปาปวน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16
2วัดสระกำแพงน้อยสันนิษฐานว่าปราสาทหินแห่งนี้เดิมเป็นศาสนสถานมาก่อน แล้วต่อมาใน พุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจมีการบูรณะ หรือสร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่ สังเกตได้จาก มีสถาปัตยกรรมแบบบายนอยู่ด้วย สิ่งก่อสร้างดังกล่าวเรียกกันในสมัยนั้นว่า “อโรคยาศาล” หมายถึง สถานพยาบาล หรือ สุขศาลาประจำหมู่บ้านนั่นเอง

หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + 7 =