ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปราสาทแบ่งแยกการปกครองออกจากตำบลห้วยทับทัน เนื่องจากบ้านปราสาทที่เป็นที่ตั้งของตำบล มีปราสาทสมัยขอม ตั้งอยู่จึงใช้ชื่อว่า “ตำบลปราสาท” มีเนื้อที่ประมาณ 45 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

ทางด้านทิศใต้มีความชันสูง และทางด้านทิศตะวันตกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีลำห้วยทับทันไหลผ่าน ทิศเหนือ และทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.เมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.หนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.สะโน อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง การทอผ้าใหม การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพริก

สาธารณูปโภค

– มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
– ประปาบาดาล จำนวน 2 แห่ง
– มีโทรศัพท์สาธารณะตามหมู่บ้านต่าง ๆ

การเดินทาง

มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอ จำนวน 2 สาย คือ สายบ้านห้วยทับทัน ถึงบ้านโนนดั่ง และสายบ้านหัวยทับทัน – บ้านหนองสิมใหญ่ ถึง บ้านโนนดั่ง เป็น รพช.

ผลิตภัณฑ์

ปราสาทโบราณ,เสื้อเย็บมือ

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.บ้านโนนดั่ง
2. ปราสาท บ้านโนนดั่ง
3. โรงเรียน 6 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1ปราสาทโบราณเป็นโบราณสถานในศาสนาพราหมณ์ ศิลปะแบบเขมรโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยปราสาทก่อด้วยอิฐ จำนวน 3 หลัง เรียงตามแนวทิศเหนือ – ใต้ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูทางเข้า – ออก ประตูเดียวในราวพุทธศตวรรษที่ 22 ส่วนยอดของปราสาทถูกดัดแปลงให้เป็นศาสนสถานคล้ายกับปราสาทศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่
2ผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมมัดหมี่
3พริกปลอดสารพิษพริกปลอดสารพิษ
4เสื้อเย็บมือเสื้อเย็บมือ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

11 + = 13