ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนยาง เดิมอยู่ในการปกครองของตำบลบุสูง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2527 ได้แยกตำบลเป็นตำบลศรีสำราญ กิ่งอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาสมาชิกสภาตำบลศรีสำราญได้ประชุมหารือกัน เห็นว่าตำบลศรีสำราญเป็นตำบลใหญ่ ยากแก่การปกครองได้ทั่วถึง จึงได้เสนอเรื่องขอแยกตำบลเป็นตำบลใหม่ชื่อ “โพนยาง”

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลโพนยาง เป็นที่ราบและมีแหล่งน้ำขนานทางทิศตะวันตก มีลำห้วยสำราญไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืชผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,011 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 เส้นทางสายศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ไปทางทิศใต้ประมาณ 26 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

การละเล่นพื้นบ้าน(หมอลำ)

สถานที่

1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. สถานีอนามัย
3. วัด
4. โรงเรียน

สถานที่ท่องเที่ยว
1การละเล่นการละเล่นศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานประเภทหมอลำ ซึ่งมีหลายคณะ เช่น คณะพิณแคนบันเทิงศิลป์,รุ่งลำดวนวิเศษศิลป์,ปิยะวาทศิลป์,ศักดิ์สิทธิ์อำนวยศิลป์, รุ่งอิสานเจริญศิลป์
ติดต่อ : บ้านโพนยาง ม.7, บ้านหนองคู ม.3, บ้านหนองตาเชียง ม.5 ตำบลโพนยาง จ.ศรีสะเกษ
2การละเล่น

หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + 1 =