ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ศรี ได้แยกออกมาจากตำบลสมอ โดยใช้ชื่อว่าโพธิ์ศรีตามหมู่บ้านในเขตตำบลว่า “โพธิ์ศรี” เพราะหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมานานแล้ว โดยดั้งเดิมมีต้นโพธิ์ เป็นศรีสง่าของหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน (เขมร,ลาว,ส่วย) มีขนบะรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีเป็นของตนเอง การแต่งกายด้วยผ้าเหยี่ยบ ย้อมสีดำมะเกลือ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ในปัจจุบัน มีนายบุญยืน วันแก้ว เป็นกำนัน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่มในฤดูฝนน้ำฝนจะหลากมาท่วมบริเวณพื้นที่การเพาะปลูก บางปีประสบปัญหาน้ำท่วมข้าวเสียหาย บางปีฝนแล้ง ไม่สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ เพราะอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ปลูกพืชผัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,099 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากอำเภอปรางค์กู่เข้าสู่ตำบล โพธิ์ศรี เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถจักยานยนต์ ประมาณ 12 กม.ไม่มีหมายเลขเส้นทาง ถนนในหมู่บ้านมีถนนดินลูกรัง ในหมู่บ้านจะมีถนนคอนกรีตเป็นบางสาย

ผลิตภัณฑ์

ส้มปลาตะเพียน

สถานที่

1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
2.แท่นบัลลัง (บ้านหนองบัวบัลลัง)

สถานที่ท่องเที่ยว
1แท่นบัลัลงก์ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวบัลลังก์ ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหมลายลูกแก้ว
2ผ้าตาหม่องผ้าตาหม่อง
3ผ้ามัดหมี่ (นางเชื่อม)ผ้ามัดหมี่
4ผ้าลายตาหม่อง (นางเสนียบ)ผ้าลายตาหม่อง
5ผ้าลายตาหม่อง (นางแจ้ง)ผ้าลายตาหม่อง
6ส้มปลาตะเพียนอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 2