ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลกู่ เป็นตำบลที่เกิดขึ้นเก่าแก่ ตั้งมานานแล้ว โดยได้แยกออกมาตั้งเป็นอำเภอปรางค์กู่เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอขุขันธ์ ต่อมาได้แยกออกมาเป็นอำเภอปรางค์กู่ โดยตั้งเป็นชื่อตำบลกู่เนื่องจากมีปราสาทชื่อว่า “ปราสาทปรางค์กู่” แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ในฤดูฝนน้ำจะหลากมาท่วมบริเวณนา ทำให้เกิดการเสียหาย ราษฎรประกอบอาชีพทำนาเกษตรอาศัยน้ำฝน ถ้าปีไหนฝนไม่ตกเกษตรกรจะอพยพแรงงานไปประกอบอาชีพนอกเขตพื้นที่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ตูม, ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ทิศใต้ ติดกับ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พิมาย, ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ น้ำใช้น้ำบาดาลส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่

การเดินทาง

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานต์ รถยนต์โดยสารประจำทาง ระยะทางจากอำเภอ 18 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปราสาทปรางค์กู่, ผ้าลายตาหม่อง, ผ้ามัดหมี่

สถานที่

1.ปราสาทปรางค์กู่
2.องค์การบริหารส่วนตำบล กู่
3.สถานีอนามัย

สถานที่ท่องเที่ยว
1ปราสาทปรางค์กู่
2ปราสาทปรางค์กู่

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่
2ผ้าลายตาหม่องผ้าลายตาหม่อง
3ไม้กวาดจากใยตาลไม้กวาดจากใยตาล
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดศรีสะเกษ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

47 − 41 =