ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองสตูล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาให้เขตชุมชนในบรรดาตำบลอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดสตูล เป็นเขตเทศบาล คือบ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล

พื้นที่

ตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงกลางเมืองแล้วลาดต่ำลงสู่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้เกิดลำคลองจำนวนมาก ตำบลล้อมรอบด้วยคลอง จำนวน 3 สาย คือ คลองมำบัง คลองเส็นเต็น และคลองตายาย มีภูเขา จำนวน 2 ลูก คือ เขาโต๊ะพญาวัง และเขาโต๊ะหยงกง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลคลองขุด
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองขุด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคลองขุด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองขุด

อาชีพ

อาชีพหลัก การพาณิชย์ บริการท่องเที่ยว
อาชีพเสริม การประมง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ใช้ทุกชุมชน เป็นตำบลที่มีสาธารณูปโภคพร้อมที่สุดในเขตอำเภอเมืองสตูล มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล ถึง 4 โรง สังกัด สปช. 1 โรง และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรง โรงแรม 4 แห่ง ฯลฯ

การเดินทาง

การคมนาคมทางบก มีทางหลวงหมายเลข 406 เป็นถนนสายสำคัญที่นำเข้าสู่ตำบลพิมาน เป็นตำบลที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสตูล อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล ประมาณ 5.5 กิโลเมตร มีถนนภายในตำบล จำนวน 59 สาย

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา

สถานที่

1. มัสยิดมำบัง (มัสยิดกลางจังหวัดสตูล)
2. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.สตูล (คฤหาสน์กูเด็น)
3. สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
4. ตึกแถวถนนบุรีวานิช
5. เขาโต๊ะหยงกง
6. วัดชนาธิปเฉลิม
7. ศาลเจ้าโปเจเก็ง
8. ศาลากลางจังหวัดสตูล

สถานที่ท่องเที่ยว
1มัสยิดกลางจังหวัดสตูลตั้งอยู่บนถนนบุรีวานิช และถนนสตูลธานี ตรงใจกลางเมืองสตูล ลักษณะเด่น สวยงามมาก รูปทรงสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบหินอ่อน และกระจกใส มีหอคอยลักษณะเป็นยอดโดมสวยงาม
2
3พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสตูล (คฤหาสน์กูเด็น)ตั้งอยู่ถนนสตูลธานี ชาวบ้านเรียกว่า ศาลากลางเก่า รูปทรงเป็นอาคารตึกสองชั้น เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างตะวันตกประตูหน้าต่างรูปโค้งสถาปัตยกรรมโรมัน หลังคากระเบื้องดินเผาแบบไทย บานหน้าต่างเป็นแผ่นไม้ชิ้นเล็ก ๆ เป็นเกร็ดแนวนอน ช่องลมหน้าด้านบนตกแต่งเป็นรูปดาวแบบอิสลาม
4สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังเป็นสวนสาธารณะสวยงามตามธรรมชาติ เป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก มีถ้ำ มีลำคลองไหลผ่าน บรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน
5ตึกแถวถนนบุรีวานิชถนนบุรีวานิชเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวดสตูล ที่ชี้ให้เห็นร่องรอยของความเจริญในอดีต มีความยาวประมาณ 600 เมตร มีอาคารเก่าแก่ประมาณ 20 คูหา โดยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบยุโรปผสม เป็นตึกแถวสองชั้นก่ออิฐถือปูน

โรงแรม
1บับเบิ้ล เกสท์เฮ้าส์73/51 ถ.สฤษดิภูมินารถ
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
โทร : 0 7472 2518-9
2ปาล์ม รีสอร์ท199 ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร : 0 7472 5069
3พังกา เบย์ รีสอร์ท 19/6 ถ.สตูลธานี ตำบลพิมาน
อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทร : 074-728007-9
จำนวนที่พัก 30 ห้อง , ราคา 300 – 1,000 บาท
4พินนาเคิล วังใหม่ โฮเทล43 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร : 074-711607-8
ราคา 650 – 900 บาท
5ริมน้ำริเวอร์ เฮ้าส์ โฮเทล138 ถ.สฤษดิภูมินารถ
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
โทร : 074-725200
6สตูลธานี โฮเทล90 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร : 074-711010
7สินเกียรติธานี โฮเทล50 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร : 074-721055-9
ราคา 700 – 800 บาท
8หลีเป๊ะ รีสอร์ท162/43 ถ.ศุลกานุกูล
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
โทร : 0 7471 2181
9อุดมสุข โฮเทล201 ถ.หัตถกรรมศึกษา
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
โทร : 074-711006
10เหรียญทอง โฮเทล4-6 ถ.สมันตประดิษฐ์
ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล 91000
โทร : 074-711036
11ไทยอบอุ่น เฮ้าส์180 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร : 0 7472 3771-6

ร้านอาหาร
1ร้านน้องเบียร์ถนนยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมืองฯ จ.สตูลอาหารตามสั่ง พร้อมเครื่องดื่ม
2ร้านน้องแป้นถนนยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมืองฯ จ.สตูลอาหารตามสั่ง พร้อมเครื่องดื่ม
3ร้านอาหารธามถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองฯ จ.สตูลอาหารตามสั่ง พร้อมเครื่องดื่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
2ขนมปั้นขลิบขนมปั้นขลิบ
3ขนมปั้นขลิบไส้ถั่วขนมปั้นขลิบไส้ถั่ว
4ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว
5น้ำผึ้งน้ำผึ้ง เดวิดฟาร์มผึ้ง
6ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง (Canned Curry/Seafood Products)
7มะขามแก้วมะขามแก้ว
8สร้อยคอไข่มุกสร้อยคอไข่มุก
9เครื่องจักสานเครื่องจักสาน
10เครื่องประดับเครื่องประดับ
11เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เป็นงานฝีมือที่มีทักษะทางศิลปการวาดและการออกแบบ
12เสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าปาเต๊ะเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าปาเต๊ะ
13เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้าบาติกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้าบาติก
14โรตีกรอบโรตีกรอบ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสตูล.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 1