ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตประชาชนในตำบลท่าแพ เมื่อจะขายสินค้าหรือไปซื้อสินค้าจากอำเภอเมือง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ไม่มีทางคมนาคม จะต้องทำเป็นแพไม้ไผ่หรือแพไม้หมาก ล่องจากคลองบาราเกต อำเภอท่าแพ ไปยังอำเภอเมืองสตูล หรืออำเภอละงู จังหวัดสตูล ชาวบ้านจึงเรียกต่อ ๆ กันมาว่าบ้านท่าแพ

พื้นที่

ตำบลท่าแพ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่รวม 32,188.75 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2ค หมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับหมู่บ้านก้าวหน้า

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแหลมสน , ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอละงู จังหวัดสตูล , ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอละงู จังหวัดสตูล , ทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
– ประปา ใช้น้ำประปาตามโครงการประปาหมู่บ้าน
– โทรศัพท์ มีบริการโทรศัพท์ยังไม่ถึงทั่วครัวเรือน แต่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะอย่างเพียงพอ

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลปากน้ำ โดย รถยนต์

ผลิตภัณฑ์

น้ำปลาแท้ท่าพยอม, ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

สถานที่

1) ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
2) ท่าเรือบ้านปากบารา
3) สถานีประมงน้ำกร่อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1เขาโต๊ะหงายเขาโต๊ะหงายในอุทยานแห่งชาติหมู่ที่เกาะเภตรา หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
2ชายหาดปากบารา หมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
3ชายหาดกาสิง บ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
4เกาะบูโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

โรงแรม
1กระโจมทราย 122 หมู่ที่ 2 ถ.ละงู-ปากบารา ตำบลปากน้ำ
อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
โทร : 074-783371 , 074-783393 , 08-9467-3238
จำนวน 10 ห้อง , ราคา 180 บาท
2บารา รีสอร์ท205 ถ.ละงู-ปากบารา
ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 074-783333-4
จำนวนที่พัก 18 ห้อง , ราคา 480 บาท
3บุโหลน มารีน่าเกาะบุโหลน ต.ปากน้ำ
อ.ละงู จ.สตูล 91110
จำนวนที่พัก 13 ห้อง , ราคา 400 – 1,000 บาท
4บุโหลน รีสอร์ท6 หมู่ 3 เกาะบุโหลน ต.ปากน้ำ
อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 08-1897-9084
จำนวนที่พัก 30 ห้อง , ราคา 200 – 800 บาท
5บุโหลน วิวพอย์ท รีสอร์ท40 หมู่ 3 เกาะบุโหลน
ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 074-728005-6
จำนวนที่พัก 30 ห้อง , ราคา 300 – 1,600 บาท
6บุโหลน ฮิลล์36 หมู่ 3 เกาะบุโหลน
ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 08-9978-0113
จำนวนที่พัก 6 ห้อง , ราคา 250 – 600 บาท
7พรอารีย์ 549 หมู่ 2 ถ.ละงู-ปากบารา (ใกล้สวนสน)
ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 074-783241 , 08-1277-3002
จำนวนที่พัก 20 ห้อง , ราคา 150 – 160 บาท
8มารีนา บังกาโลหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
จังหวัดสตูล 91110
โทร : 074-783431
ราคา 150 บาท
9ลากูน่า รีสอร์ท207 หมู่ 6 ถ.ละงู-ปากบารา
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สตูล 91110
โทร : 074-783567 , 074-783676 , 08-1957-5927
จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 180 – 500 บาท
10อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา (เกาะลิดี)298 หมู่ 4 บ้านตะโละใส
ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 074-783074 , 074-783504
โทรสาร : 074-783504
จำนวนที่พัก 16 ห้อง , ราคา 600 – 1,500 บาท
11ฮอลิเดย์ อินน์344 หมู่ 2 ถ.ละงู-ปากบารา
ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 0 7478 3427
จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 120 – 160 บาท
12เกาะกลาง การ์เด้นท์วิว เกสท์เฮ้าส์ 784 ถ.ละงู-ปากบารา ต.ปากน้ำ
อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 074-783273
จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 250 บาท
13เบสท์เฮ้าส์23 หมู่ 2 ต.ปากน้ำ
อ.ละงู จ.สตูล 91110
โทร : 074-783568
จำนวนที่พัก 20 ห้อง , ราคา 490 – 590 บาท
14แกรนด์วิลล่า บังกาโลหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
จังหวัดสตูล 91110
โทร : 074-783499
ราคา 400 บาท
15แพนแซน รีสอร์ทเกาะบุโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110
(ติดต่อได้ที่ท่าเรือปากบารา หรือ สนง.ที่ตรัง)
โทร : 075-218035 , 075-219513
จำนวนที่พัก 27 ห้อง , ราคา 900 – 1,500 บาท

ร้านอาหาร
1กระโจมทรายหมู่ที 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (074) 7837อาหารทะเล,อาหารทั่วไป
2ปะการังซีฟู้ดหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (074) 783 อาหารทะเล
3มารีนาร์ซีฟู้ดหมู่ที่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล (074)อาหารทะเล , อาหารทั่วไป
4ร้านอาหารครัวอ่าวหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
074- 783283
อาหารทะเล , อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำปลาแท้ท่าพยอมเป็นน้ำปลาแท้ ทำจากปลากะตัก ไม่เจือสี และสารกันบูด บรรจุในขวดเพชร
2บูดูข้าวยำและน้ำพริกสำเร็จรูปบูดูข้าวยำและน้ำพริกสำเร็จรูป
3ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น เต่ากะลามะพร้าว, หมวกกะลามะพร้าว, แจกันกะลามะพร้าว เป็นต้น
4ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
5ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
6ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย
7ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเช่น เต่ากระอาน โคมไฟปลาปักเป้า
8เครื่องประดับจากไข่มุกเครื่องประดับจากไข่มุก
9เต่ากะลามะพร้าวเต่ากะลามะพร้าว
10เสื้อผ้าสตรีเสื้อผ้าสตรี
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสตูล.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

88 − = 79