ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งหว้า เดิมเรียกว่า “สุไหงอุเป” หมายถึง คลองกาบหมาก ขณะนั้น (ปี 2540) ทำการค้ากับขาวต่างประเทศ
มีความเจริญรุ่งเรืองมาก สินค้าที่มีชื่อเสียง คือ พริกไทย ในภูมิภาคแถบนี้ขนามนนามว่า “ปีนังน้อย” คำว่า “ทุ่งหว้า”
มีที่มาจากที่ตั้งของตลาด ร้านค้า และสถานที่ราษฎร ตั้งอยู่กลางทุ่งมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นหว้า” จึงขนามตาม
ลักษณะที่ตั้งว่า “ทุ่งหว้า” ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลทุ่งหว้าเป็นที่ตั้งของอำเภอ และหน่วยราชการที่สำคัญของอำเภอ และมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแนวป่าชายเลน เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า มีน้ำตกที่สำคัญ คือ น้ำตกธารปลิว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล และ เขตป่าสงวนแห่งชาติ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 646 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 200 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ไฟฟ้ามีใช้ทุกหมู่บ้าน ตต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน การให้บริการประปาของประปาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งหว้า ได้บริการ
ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนพื้นที่อื่นใช้ประปาหมู่บ้าน ส่วนโทรศัพท์มีชุมสายโทรศัพท์ อยู่
หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า และมีโทรศัพท์ใช้ทั่วไปเกือบทุกหมู่บ้าน มีไปรษณีย์ 1 แห่ง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า

ผลิตภัณฑ์

น้ำตกธารทิว,อ่างเก็บน้ำคลองเจ,ไม้กวาดดอกหญ้า,ขนมเปี๊ย,กะปิ

สถานที่

1) ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ
2) โรงพยาบาลทุ่งหว้า
3) โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
4) สถานีตำรวจ
5) ที่ทำการไปรษณีย์
6) ชุมสายโทรศัพท์
7) ที่ตั้ง อบต. ทุ่งหว้า
8) ที่ตั้งเทศบาลตำบลทุ่งหว้า
9) อ่างเก็บน้ำคลองเจ
10) น้ำตกธารปลิว

สถานที่ท่องเที่ยว
1น้ำตกธารปลิว น้ำตกธารปลิวเป็นน้ำตกธรรมชาติ เดิมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านราวปลา ปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านธารปลิว โดยใช้ชื่อน้ำตกเป็นชื่อหมู่บ้าน เป็นน้ำตก
3 ชั้นสวยงามมาก สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าเขา น้ำไหลตลอดปี บรรยายกาศร่มรื่น มีพันธุ์ไม้
2อ่างเก็บน้ำคลองเจอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านท่าขาม เป็นอ่างเก็บน้ำที่สวยงามอยู่ติดกับเขา มีความร่มรื่น และสวนงามใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตกปลาให้ความเพลิดเพลิน และมีแมกไม้นานาชนิด

โรงแรม
1กรีนเฮาส์ โฮเต็ลหมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
โทร : 074-789142-45
จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 250 – 350 บาท

ร้านอาหาร
1ครัวทะเล185 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า โทร.01-4797074อาหารตามสั่ง
2เฟรนด์ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหว้า โทร.074-789388อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กะปิกะปิ ทำจากกุ้งทะเลสด ๆ นำมาผลิต ไม่มีสารพิษเจือปน บรรจุใส่กระปุก ๆ ละ 1/2 ก.ก
2กะปิกะปิ
3ขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะ ทำจากแป้งสาลี
4คุกกี้คุกกี้
5ผ้าบาติก (ชิ้น)ผ้าบาติก (ชิ้น)
6ไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้าผูกด้วยหวาย.
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสตูล.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

2 + 8 =