ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนิคมพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ กิ่งอำเภอมะนัง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านผัง 14, หมู่ที่ 2 บ้านผัง 118, หมู่ที่ 3 บ้านผัง 7, หมู่ที่ 4 บ้านผัง 8, หมู่ที่ 5 บ้านผัง 50, หมู่ที่ 6 บ้านวังพระเคียน, หมู่ที่ 7 บ้านผัง 13, หมู่ที่ 8 บ้าน ผัง 19 หมู่ที่ 9 บ้านผัง 6

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลนิคมพัฒนา เป็นที่ราบสูง มีลำคลอง 1 สาย คือ คลองมะนัง ประชากรในพื้นที่มีอาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปาล์มพัฒนา กิ่ง อ.มะนัง จ.สตูล
ทิศใต้ ติดกับ ต.อุไดเจริญ กิ่ง อ.มะนัง จ.สตูล
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ควนกาหลง , ต.อุไดเจริญ กิ่ง อ.มะนัง จ. สตูล
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

อาชีพ

อาชีพหลักของประชากรในตำบลนิคมพัฒนาคือ
อาชีพทำสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 99.08 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การคมนาคมของ ต.นิคมพัฒนา โดยรถประจำทางสาย หาดใหญ่ – ทุ่งหว้า หรือ หาดใหญ่ – วังสายทอง

ผลิตภัณฑ์

ตะกร้าทรงเรือ

สถานที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ตั้งอยุ่ที่ ม.3 ต.นิคมพัฒนา กิ่งอ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 0-7472-3532

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเช้าของขวัญกระเช้าของขวัญ
2ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว
3ตะกร้าทรงเรือเป็นตะกร้าไม้ไผ่ผูกหวาย และแซมด้วยย่านลิเพาด้วยลวดลายที่สวยงาม รูปทรงเรือ เหมาะสำหรับใส่ผลไม้ และของอื่น ๆ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสตูล.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

99 − 92 =