ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลเจ๊ะบิลังประกาศจัดตั้งเมื่อปี 2476 คำว่าเจ๊ะบิลัง มาจาก ผู้เข้ามาอยู่อาศัยคนแรก ชื่อบิลัง เป็นคนมุสลิมซึ่งมีคำนำหน้าชื่อว่า เจ๊ะ อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 13 กิ&#3 […]

ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกาะสาหร่ายประกอบด้วยเกาะใหญ่ ๆ 4 เกาะ เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีคนอาศัยอยู่ ชาวประมงที่ออกหาปลาใช้เกาะเป็นที่หลบพายุฝน คลื่นลมทะเลต่าง ๆ และบริเวณรอบ ๆ เกาะจะมีสาหร่า […]

ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลเกตรี สมัยก่อนขึ้นอยู่กับตำบลบ้านควน ต่อมาปี 27 ทางกระทรวงมหาดไทย ได้แยกจากตำบลบ้านควน ตั้งเป็นตำบลเกตรี ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน และแยกเพิ่มอีก 1 หมู่บ้าน พื้นที่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเ& […]

ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองสตูล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาให้เขตชุมชนในบรรดาตำบลอันเป็นที่ตั้งของ&#362 […]

ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ปูยู เป็นชื่อของตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองสตูล พื้นที่เป็นเกาะ ต้องเดินทางโดยทางเรือเพียงอย่างเดียว อาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีแนวสูงเป็นเส้นแบ่งเขตประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไป&#3604 […]

ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ชื่อตำบลบ้านควนมาจากภาษามลายูที่แปลว่าเนิน หรือ ควน คือคำว่ากัวะ คือพื้นที่หมู่ที่ 5 ในปัจจุบันซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวที่อยู่บนเนินสูง แต่เนื่องจากตำแหน่งกำนันซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5 เ& […]

ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลตำมะลัง เดิมทีมีผู้คนอาศัยอยู่ไม่กี่ครัวเรือนต่อมาได้มีชาวอินโดนีเซียเดินทางมาค้าขายโดยทางเรือ ได้แวะพักแรมบนเกาะและบังเอิญได้ไปพบนกอินทรีถูกผูกติดไว้กับต้นไม้ที่บนเกาะ ดังนั&# […]

ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลตันหยงโปเป็นพื้นที่ที่เป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล มีป่าชายเลนขึ้นอยู่รอบหมู่บ้าน ในส่วนพื้นที่บนแหลมมีไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นปาบ” มีลักษณะคล้า […]

ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา บ้านฉลุงในอดีตเป็นป่าดงดิบมีช้างมากมายและเป็นศูนย์กลางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเป็นที่อยู่ของเจ้าพระยาชื่อกวนตู ซึ่งต่อมาได้หายสาบ&# […]

ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยเป็นตำบลควนโพธิ์มาก่อนแล้ว พอถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำบลควนโพธิ์ถูกยุบไปเป็นตำบล เมื่อปีพุทธศักราช 2486 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2523 ตำบลควนโพธิ์ ได้แยกออกจากตำบลฉลุงเป็นตำ& […]

ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลควนขัน เป็นตำบลที่เรียกชื่อมาตามชื่อของต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งมีมากในพื้นที่ตำบล ชื่อต้นขัน เมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านและชื่อตำบลเลยให้ใช้ชื่อว่า ตำบลควนขัน เนื่องจากพื้นที่ตำบล เป็&#360 […]

ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลคลองขุด เดิมมีการปกครองแบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกตำบลคลองขุด ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลคลองขุดกับตำบลพิมาน (เขตเทศบาลเมืองสตูลปัจจุบัน) โดยแยกออกไป3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลคลองขุดคงมีเ […]

ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลแหลมสนไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าตั้งเป็นตำบลตั้งแต่เมื่อใด เพียงสันนิษฐานได้ มีคนอพยพมาจากถิ่นอื่น มาประกอบอาชีพประมง ค้าขาย และทำสวนมะพร้าว บริเวณหัวแหลมบ้านบุโบย ซึ่งเป็นที่ตั้ง&#362 […]

ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลเขาขาวอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอละงู มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสันติสุข หมู่ 2 บ้านหาญ หมู่ 3 บ้านบ่อหิน หมู่ 4 บ้านนาข่าเหนือ หมู่ 5 บ้านดาหลำ หมู่ 6 บ้านทุ่งเกาะปราบ หม&#3 […]

ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลละงูตั้งเป็นตำบลตั้งแต่เมื่อใด ไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัด มีเพียงชื่อตำบลที่เล่าสืบต่อกันมา คำว่า “ละงู” มาจากภาษามลายูโบราณโดยเพี้ยนมาจากคำว่า “ลากู” แปลว่า ซื้อง่ายขายคล่อง แสดงว่&#3 […]

ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ในอดีตประชาชนในตำบลท่าแพ เมื่อจะขายสินค้าหรือไปซื้อสินค้าจากอำเภอเมือง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ไม่มีทางคมนาคม จะต้องทำเป็นแพไม้ไผ่หรือแพไม้หมาก ล่องจากคลองบาราเกต อำเภอท่าแพ ไปยังอำ&#36 […]

ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลน้ำผุดทั้งตำบลเดิมเป็นหมู่ที่ 3 ของตำบลเขาขาว โดยได้แยกตำบลออกมาเป็นตำบลน้ำผุดเมื่อปี 18 ที่มาของชื่อตำบลน้ำผุดเนื่องจากพื้นที่ในหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ บริเวณหลังกุโบ (ที่ฝังศพ) จะมีน้ำ&#3 […]

ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ตำบลกำแพงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอละงู มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านควนไสน หมู่ 2 บ้านท่าแลหลา หมู่ 3 บ้านบนควน หมู่ 4 บ้านควนใหญ่ หมู่ 5 บ้านปีใหญ่ หมู่ 6 บ้านปลักมาลัย หมู่ 7 บ&#3657 […]

ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา สมัยก่อนตำบลแป-ระ ไม่มีชื่อเรียกเป็นชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมามีชาวรัฐเปรัคประเทศมาเลเซียนำเงินที่เป็นเหรียญเข้ามาครั้งแรกทำให้เป็นที่สนใจของชาวบ้าน ในสมัยนั้น นิยม […]

ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

ประวัติความเป็นมา ป่าแก่สาครเป็นที่ล่าสตว์โบราณต่อมามีผู้มาบุกเบิกและตั้งชื่อว่าตำบลสาครมาจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ เป็นที่ดอนเนินสูงและที่ราบชายฝั่ง เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดส&#36 […]