ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าคล้อ เดิมเป็นป่าใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ติดต่อกันเป็นเทือกเขายาวเหยียด สมัยก่อนบริเวณแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ยืนต้นนานาชนิด เช่น ไม้เต็งรัง ไม้ยาง ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้ประดู่ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพของตำบลท่าคล้อเริ่มเปลี่ยนแปลงไปต้นรัชกาลที่ 4 ได้มีการเสาะหาสถานที่สร้างเมืองสำรองเพื่อป้องกันข้าศึก พระบาทสมเด็สจพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอนุชารัชกาลที่ 4 ได้เสด็จมาสร้างวังที่ตำบลบ้านสีทา นามว่า”พระบวรราชวังสีทา” จึงได้ออกสำรวจเอาบริเวณเขาในเขตตำบลนี้ ซึ่งมีลักษณะแปลกมีเทือกเขาไม่สูงนักติดต่อกันเป็นพืดกั้นเป็นปริมณฑล มีทางออกทางเดียวภายในหุบเขาพื้นราบซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เศษจึงเอาที่นี่เป็นที่ตั้งกองทัพฝึกพลรบ มีพลช้างไว้คอยป้องกันต่อสู้ข้าศึกอันอาจจะขึ้นมาจากทางทะเล ทางลาว ทางเขมร หรือญวนก็ได้ ที่นี่คือ บริเวณเขาคอก ซึ่งในปัจจุบันมีร่องรอยเทือกเขาเป็นปริมณฑลปรากฎให้เห็น เหตุที่เรียกตำบลท่าคล้อเพราะมีต้นไม้ปกคลุมมากมายและมีไม้หลายพันธุ์ มีชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไม้ค้อ หรือไม้คล้อ เลยทำให้เรียกชื่อตำบลนี้ว่า “ตำบลท่าคล้อ”

พื้นที่

ทีพื้นที่ 11,440 ไร่ เป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขาติดต่อกันเป็นแนวยาว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหินซ้อน และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสองคอน และตำบลท่าตูม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหินซ้อน และตำบลบ้านป่า
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหน้าพระลาน และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริม ปลูกพืชอายุสั้น เช่น ทำสวนผักต่างๆ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 900 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00

การเดินทาง

มีถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทางจากที่ว่าการอำเภอแก่งคอยถึงตำบลท่าคล้อ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารวิ่งตลอดสาย ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

ผลิตภัณฑ์

ถ้า

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต. 1 แห่ง
2. โรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา 4 แห่ง
3. สถานีอนามัย 2 แห่ง
4. วัด 10 แห่ง และสำนักสงฆ์ 2 แห่ง
5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง
6. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอาชีพ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1ถ้ำถนนเขาด่านขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 มีพระพุทธรูปภายในถ้ำ นักท่องเที่ยวนิยมไปสักการะพระพุทธรูปในถ้ำ
2ถ้ำผาหลุบกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2478 เป็นถ้ำธรรมชาติภายในถ้ำเป็นแอ่ง
3เขาคอกเป็นเทือกเขาภายในหุบเขามีพื้นที่ราบ มีซากกำแพงเหลืออยู่ประมาณ 10 เมตรสร้าางในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อกั้นช้างม้าที่ปล่อยเลี้ยงในหุบเขามิให้ออกมา ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ.2477

โรงแรม
1ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท79 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.ท่าคล้อ
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร : 0 3630 6270-2, 0 2258-9494
ต่อ 102 -128,
จำนวนที่พัก 114 ห้อง, ราคา 1,000 – 6,000 บาท
2โรงแรมหาดสองแควรีสอร์ท 82 หมู่ 8 บ้านท่าศาลา ถ.อดิเรกสาร
ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร : 0 3622 19340, 1212–5354,
0 1994–0845-6
จำนวนที่พัก 28 ห้อง, ราคา 1,000 – 7,000 บาท

ร้านอาหาร
1ร้านข้าวมันไก่ ก๋90 หมู่ที่ 8 บ้านท่าศาลา ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรีอาหารที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมมาก คือ ข้าวมันไก่

หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

7 + 2 =