ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทับกวาง เดิมเรียกว่า “บ้านลาว” ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากลาวอพยพที่พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดเกล้าให้ต้อนมาจากนครเวียงจันทน์และต่อมาเริ่มมีราษฎรมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 5 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมัยที่เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เพราะอาจจะเกิดแบ่งแยกชนชั้นขึ้นจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านทับกวาง” ซึ่งคำว่า”ทับ” หมายถึง การสร้างที่พักชั่วคราวบนต้นไม้ของพรานป่า ได้ประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อปี 2515 และปี 2542 ได้ยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลทับกวาง

พื้นที่

ตำบลทับกวางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแก่งคอย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสระบุรี โดยอยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีประมาณ 22 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงและภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
ทิศใต้ จรดตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย
ทิศตะวันออก จรดตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
ทิศตะวันตก จรดตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่ข้าวโพด ปศุสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปาภูมิภาค และมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ในชุมชน

การเดินทาง

มีเส้นทางการคมนาคมทั้งทางรถยนต์และรถไฟเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของตำบล ภายในตำบลมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์

ถั่วทอด,ปลากรอบ,ถ้ำพระโพธิสัตว์,ผาเสด็จ,ถ้ำประกายแก้ว

สถานที่

1. สำนักงานเทศบาลตำบลทับกวาง
2.ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 1
3.สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง
4.สถานีวิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
5.สถานีวิจัยสุกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6.หมวดการทางแก่งคอย
7.ตำรวจทางหลวงทับกวาง
8.สถานีไฟฟ้าทับกวาง
9.ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
10.โรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง
11. สถานีอนามัยตำบล
12.หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.)

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ภายในถ้ำจะมีรอยแกะสลักภาพจำหลักสมัยทวาราวดีเป็นภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท ปางวิตรรกะ(แสดงธรรม) ท่ามกลางเหล่าเทพ นอกจากนี้ยังมีหินงอกหินย้อย มีน้ำตก จปร. มีถ้ำธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพินี และมีศาลาการเปรียญที่สวยงาม คือ ศาลาธรรมเจดีย์ทรงลังกา

2ผาเสด็จผาเสด็จ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลทับกวางใกล้กับสถานีรถไฟผาเสด็จ มีหินผาขนาดใหญ่เป็นชะง่อนยื่นออกมาขวางเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย -มวกเหล็กซึ่งวิศวกรชาวฝรั่งเศลพยายามจะระเบิดทำลายเพื่อจะทำทางรถไฟผ่านก็ไม่สามารถระเบิดได้ มีคนงานเสียชีวิตในระหว่างก่อสร้างเป็นจำนวนมากจนกระทั่งความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเสด็จมาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2438 เพื่อทอดพระเนตร และได้ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ “จปร” “สผ” “รศ.115” ไว้บนก้อนหินนั้น ซึ่งยังคงมีจารึกอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้
3ศูนย์เกษตรธรรมชาติคิวเซ (โยเร)มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ไร่ มีหอไทยคิวเซ มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีไม้ดอก ไม้ประดับ พรรณไม้นานาชนิด มีประติมากรรมหินอ่อนสลัก มีโรงงานผลิตปุ๋ยธรรมชาติโบกาฉิอีเอ็ม

โรงแรม
1จิตรประไพ ชาเล่ต์112/2 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ-สุขาภิบาล 6
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260
โทร : 0 3635 7300, 08 1334 7210
จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 600 – 4,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1ครองแครงครองแครง
2งานประดิษฐ์ตามเทศกาลต่างๆดอกไม้, บายศรี, พานพุ่ม, งานประดิษฐ์ตามเทศกาลต่างๆ
3ถั่วทอดสมุนไพรถั่วทอดสมุนไพร
4ถั่วทอดสมุนไพรถั่วทอดสมุนไพร
5น้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพร ได้แก่ น้ำใบเตย, น้ำมะขาม ฯลฯ
6ปลากรอบสมุนไพรปลากรอบสมุนไพร
7ผ้าบาติกผ้าบาติก
8พวงหรีดพวงหรีด
9หมูสวรรค์หมูสวรรค์
10หมูสวรรค์หมูสวรรค์
11เข็มขัดกะลาลายไทยเข็มขัดกะลาลายไทย
12เห็ดเออรินจิเห็ดเออรินจิ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

48 + = 53