ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตพื้นที่บริเวณฝั่งแม่น้ำและในที่ลึกเข้าไปกลางป่า กลางทุ่งสมัยก่อนจะมีต้นงิ้วหนาม งิ้วแดงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันชาวบ้านได้ทำการตัด ถางและทำลายเพื่อใช้พื้นที่สร้างเป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพ จึงทำให้ต้นงิ้วสูญพันธุ์ไปหมด

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 83% ของพื้นที่ทั้งหมด 3,626 ไร่ มีพื้นที่บางส่วนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนและพื้นที่วัด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำป่าสัก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าช้าง และตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ตำข้าวเม่า
อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา และปลูกพืชผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

1. ไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม มีบริเวณไฟฟ้ากระจายไปทั่วถึงทุกครัวเรือน
2. ประปา ในตำบลงิ้วงาม มีระบบประปาหมู่บ้าน อยู่ 2 แห่ง คือบริเวณวัดปากบาง และ บริเวณวัดโคกกระท้อน
3. โทรศัพท์ ในตำบลงิ้วงาม จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ยังมีไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลออกไปจากถนนใหญ่
4. ด้านสาธารณสุข มีสถานีอนามัยตั้งอยู่หมู่ที่ 5 มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 3 คน

การเดินทาง

ในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม มีการคมนาคมทางบกได้ 2 เส้นทาง คือ
1. ถนนสายดาวเรือง – บ้านยาง มีรถประจำทาง 2 แถวใหญ่ สายสระบุรี – บ้านยาง
2. ถนนพัฒนพงษ์ มีรถประจำทาง รถบัส สายสระบุรี – ท่าลาน รถสองแถวสายสระบุรี – บ้านชุ้ง (แยกจากถนนพัฒนพงษ์เข้าบ้านชุ้ง) รถสองแถวสายสระบุรี – หนองกระเบา แยกจากถนนพัฒนพงษ์เข้าบ้านหนองกระเบา)

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่

1. วัดปากบาง หมู่ที่ 3
2. วัดโคกกะท้อน หมู่ที่ 5
3. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม หมู่ที่ 6
4. สถานีอนามัยตำบลงิ้วงาม หมู่ที่ 5
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเสาไห้ หมู่ที่ 3
6. โรงเรียนโคกกะท้อนกิตติวุฒิวิทยา หมู่ที่ 5

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดโคกกระท้อนก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2345 สร้างเป็นวัดวันที่ 20 เมษายน 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 3 มีนาคม 2345 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านโคกกระท้อน ต.งิ้วงาม ถนนพัฒนพงษ์ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี วัดโคกกระท้อนมีพระอุโบสถเป็นโบราณสถานที่สำคัญเก่าแก่เกือบ 200 ปี สิ่งที่น่าสนใจคือ ประเพณีไท-ยวน ซึ่งชาวบ้านพูดภาษาไท-ยวน และมีการแต่งกายทางวัฒนธรรมแบบไท-ยวน คล้ายชาวภาคเหนือ
2วัดปากบางวัดปากบางเป็นวัดสายมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ประกาศจัดตั้งเมื่อ 27 กันยายน 2215 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 25 ตุลาคม 2516 วัดแห่งนี้ใช้เป็นจุดแข่งเรือ ซึ่งมีการจัดการแข่งขันเรือทุกปีในงานสงกรานต์ และโดยเฉพาะที่วัดมีเรือขนาดใหญ่ประจำวัดตั้งแสดงอยู่ในโรงเรือด้วย สามารถรับงานแสดงเรือไปแข่งขันได้ทั่วไป สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือมีชมรมกลองยาวของกลุ่มชาวบ้านที่เข้าแข่งขันจนชนะเลิศมาแล้ว

ร้านอาหาร
1ร้านจินดาริมถนนพัฒนพงษ์ กิโลเมตรที่ 6 ใกล้กับโรงงานไทยหัตถกรรมหิอาหารตามสั่ง
2ร้านน้องกวางริมถนนพัฒนพงษ์ กิโลเมตรที่ 5 อยู่ติดกับบ้านผู้ใหญ่หมู่ทอาหารตามสั่ง
3ร้านปากบางริมถนนสายสระบรี-ดาวเรือง-บ้านยาง อยู่ใกล้กับวัดปากบางอาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ดินดอกไม้ดิน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

52 + = 54