ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่ตำบลหนองกบเป็นที่ลาดเอียง มีพื้นที่และหนองน้ำหลายแห่ง ในสมัยก่อนมีกบอาศัยอยู่ในหนองน้ำชุกชุม เมื่อจัดตั้งตำบลขึ้นชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า”ตำบลหนองกบ” จนตราบเท่าทุกวันนี้

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีคลองระพีพัฒน์ไหลผ่านหลายหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 8.80 ตรารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,500 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบัวลอย อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำขนมหวาน,เย็บผ้าโหล,ทอผ้าเช็ดเท้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 793 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 230 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน พอถึงอำเภอหนองแคจะมีทางแยกด้านซ้ายมือเข้าทางหลวงหมายเลข 3041ระยะทาง14 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าวัดหนองพลับเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 200 เมตร แล้วมีทางเลี้ยวซ้ายอีกครั้งประมาณ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ขนมหวาน

สถานที่

1. ที่ทำการ อบต.หนองกบ
2. วัดหนองกบ
3. วัดหนองทางบุญ
4.โรงเรียนวัดหนองกบ
5.โรงเรียนวัดหนองทางบุญ

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมปังกระเทียมขนมปังกระเทียม
2ขนมหวานเป็นขนมหวานประเภทต่างๆเช่น ขนมหัวเราะ ขนมเกลียว ขนมดอกจอก ขนมปั้นขลิบ ขนมกระยาสารท
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสระบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 1