ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลแควอ้อมมีเพียง 5 หมู่บ้าน ต่อมาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จึงได้รวมกับตำบลปากน้ำทำให้มีจำนวนหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมีขุนวิบูลย์ นัติพงษ์ (หวล นัติพงษ์) เป็นผู้ปกครองคนแรก ต่อมา ขุนวิบูลย์ นัติพงษ์ ได้เสียชีวิตลง ผู้ใหญ่จวน บุญทวี ได้รับเลือกตั้งเป็นกำนันแทนตำแหน่งว่าง จากนั้น รัฐบาลมีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่มีอายุเกิน 60 ปี ให้ถือว่าหมดวาระ และใช้วิธีเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ดังนัน นายปรีชา พุคคะบุตร จึงได้รับเลือกตั้งคนแรกที่มาจากประชาชน

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำเกษตรกรรม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และมีคลองแควอ้อมเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ คลองแควอ้อม และ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำแม่กลอง และ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 489 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ไวน์ผลไม้

สถานที่

1) วัดบางแคใหญ่
2) วัดบางแคน้อย (โบสถ์ไม้สัก)
3) วัดปากน้ำ (พระฉาย ถ้ำไห)
4) วัดบางเกาะ (หุ่นกระบอก)
5) พลับพลาที่ประทับต้นลิ้นจี่ 200 ปี
6) แมวไทยโบราณ

สถานที่ท่องเที่ยว
1พระพุทธไสยยาสถ์วัดปากน้ำเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป ประดิษฐานอยู่ที่วัดปากน้ำ
2โบสถ์ไม้สักลายพระเจ้าสิบชาติ วัดบางแคน้อยเป็นโบสถ์ไม้สักแกะสลักลวดลายประดับมุข 3 มิติ อยู่ภายในพระอุโบสถวัดบางแคน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลแควอ้อม
3ต้นลิ้นจี่พันธ์ค่อม อายุ 200 ปีเป็นต้นลิ้นจี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเชื่อกันว่าเป็นลิ้นจี่ต้นแรกของอำเภออัมพวา และเป็นลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

โรงแรม
1บ้านคุณยายสายน้ำ 11หมู่ 5 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 08 6370 9534, 08 3983 5758
จำนวนที่พัก 1 ห้อง, ราคา 1,500 – 1,500 บาท
2บ้านรับตะวัน10 ม.7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทร : 08-1293-9068, 08-9806-2523

ร้านอาหาร
1ร้านอาหารหนุงหนิงตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามหน้าโรงพยาบาลอัมพวา หมู่ที่ 7 ริ

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำพริกเผาน้ำพริกเผา
2ปลาส้มสมุนไพรปลาส้มสมุนไพร
3ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4ไวน์ผลไม้ผลผลิตจากผลไม้แปรรูปเป็นไวน์
5ไวน์ผลไม้ไวน์ผลไม้ ไวน์ใบเตย ไวน์สับปะรด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 78 = 82