ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา

บริเวณพื้นที่ตำบลอัมพวา เดิมเรียกว่า แขวงบางช้าง ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าจัดตั้งขึ้นเมื่อใด บริเวณแขวงบางช้างนี้ถูกเรียกว่า “สวนนอก” มีลักษณะเป็นชุมชนเล็ก ๆ แต่มีความเจริญทั้งในการเกษตรกรรมและการพาณิชยกรรม เพราะในสมัยพระเจ้าปราสาททอง แห่งกรุงศรีอยุธยา แขวงบางช้างมีตลาดแห่งหนึ่งเรียกว่า “ ตลาดบางช้าง” มีนายตลาด บางช้าง เป็นผู้เก็บภาษีอากรขนาดตลาด นายตลาดผู้นี้เป็นผู้หญิงชื่อน้อย มีบรรดาศักดิ์เป็นท้าวแก้วผลึก เป็นคนในตระกูลเศรษฐีในแขวงบางช้าง ซึ่งต่อมาเป็นต้นวงศ์ราชนิกูลบางช้าง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 แห่กรุงรัตนโกสินทร์
ในปี พ.ศ.2481 ได้รวมท้องที่ตำบลอัมพวาและตำบลบางกะพ้อมเข้าด้วยกันเป็นตำบลอัมพวา

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แม่แม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน มีลำคลองผ่านหลายสาย ได้แก่ คลองอัมพวา คลองวัดนางวัง คลองวัดบางกะพ้อม คลองบางจาก คลองดาวดึงษ์ คลองลัตตาโชติ ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุน น้ำไหลขึ้นลงตลอดปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ได้แก่ สวนลิ้นจี่ สวนส้มโอ สวนมะพร้าว สวนมะม่วง ฯลฯ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป จะมีฝนตกชุกประมาณเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม เนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลทะเลมากนัก จึงทำให้อากาศไม่หนาวจัดมากนัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้ จรดกับแม่น้ำแม่กลาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก จรดกับแม่น้ำแม่กลอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน /ทำไร่

ผลิตภัณฑ์

กล้วยกวนเพชรสมุทร,ส้มโอเพชรสมุทร

สถานที่

1) อุทยานพระบรมราชนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
2) วัดอัมพวันเจติยาราม
3) วัดบางกะพ้อม
4) วัดเกษมสรณาราม
5) วัดนางวัง
6) สำนักงานเทศบาลตำบลอัมพวา
7) ที่ว่าการอำเภออัมพวา
8) เกษตรอำเภออัมพวา
9) การไฟฟ้าอำเภออัมพวา
10) สถานีตำรวจภูธรอำเภออัมพวา
11) ทีทำการไปรษณีย์อัมพวา

สถานที่ท่องเที่ยว
1อุทยาน ร. 2พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นอาคารทรงไทยเก็บเครื่องทรง เครื่องใช้ในสมัย ร.2 และในบริเวณอทุยานมีสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี อยู่ติดกับแม่น้ำแม่กลองซึ่งอุทยานดังกล่าว ได้ก่อตั้งโดยมูลนิธิบรมราชนิสนณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเสิศหล้านภาลัยในฐานะพระองค์มีภูมิลำเนาที่อัมพวาซึ่งสมเด็จพระเทพฯ เป็นองค์ประธานเสด็จมาเปิดงานเป็นประจำทุกปี
2วัดบางแคน้อยวัดบางแคน้อย

โรงแรม
1ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท 259 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75000
โทร : 0 3472 5511, 08 9104 5444, 08 9106 1456
Fax : 0 3475 1258
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 800 – 950 บาท
2บ้านกลางสวน 211/1 หมู่ 8 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 0 3473 4340, 08 1697 3817, 08 6344 0726
จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 500 – 1,500 บาท
3บ้านกุ้งแม่น้ำ โฮมสเตย์ 42 ถ.บางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 0 3472 5088} 08 1745 3318
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 600 – 2,000 บาท
4บ้านฐิโนทัยโฮมสเตย์ 347 (ติดคลองอัมพวา ใกล้ตลาดน้ำยามเย็น) ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทร : 08 9686 5844
บ้านไม้ 2 หลัง พักได้ 30 คน ราคา 200 บาทต่อคน มีกิจกรรมชมหิ่งห้อย ใส่บาตรตอนเช้า
5บ้านตวงเงิน ชุมชนบางกะพ้อม 2 (ตรงข้ามวัดแก้วฟ้า) 194/2 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทร : 08 7151 4008, 08 6801 2964, 08 4017 9694
จำนวนที่พัก 3 ห้อง, ราคา 900 – 1,500 บาท
6บ้านน้ำเคียงเรือน153-155-157 ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 08 6626 5569, 08 6507 8598
ราคา 200 – 200 บาท
7บ้านบรรณารักษ์ โฮมสเตย์ต.อัมพวา อ.อัมพวา
จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 0 3471 5088, 0 3475 1888,
08 1705 0661, 08 9786 2942
จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 500 บาท
8บ้านบางช้าง350 ริมคลองอัมพวา ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 081-8080987, 083-6042404
คืนละ 200 บาท/คน
9บ้านสวนสวัสดี โฮมสเตย์224 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 0 3475 1039 , 08 6999 3256
จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 200 บาท
10บ้านสวนอัมพวา15 หมู่ 12 ต.สวนหลวง
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 0 3475 1604, 0 3475 2678
จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 1,000 บาท
11บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา22 ถ.บางกะพ้อม-แก้วฟ้า ต.อัมพวา
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 0 3475 2222
โทรสาร : 0 3475 2229
จำนวนที่พัก 33 ห้อง, ราคา 3,276 – 9,126 บาท
12เรือนสบาย 249 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110
โทร : 08 6344 7418, 0 3472 5871
จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 500 – 1,000 บาท

ร้านอาหาร
1ร้านน้องอุ้มเทศบาลตำบลอัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงอาหารตามสั่ง อาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1ขนมจ่ามงกุฎ และขนมดอกกุหลาบชาววังขนมจ่ามงกุฎ และขนมดอกกุหลาบชาววัง
2จักสานก้านมะพร้าวจักสานก้านมะพร้าว
3ตู้จิ๋วโบราณตู้จิ๋วโบราณ
4บ้านทรงไทยบ้านทรงไทย เน้นเอกลักษณ์ของบ้านทรงไทย ประกอบด้วยเสารุมเอนเข้าหากัน และมีผึ่ง ตีบม่าน เช็ดหน้า หรือหย่อง ฝาบ้านเป็นลายฝาปะกน ประตู หน้าต่างเปิดได้ วัสดุที่ใช้ เศษไม้สัก
5ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
6ลูกอมลูกอม
7ส้มโอเพชรสมุทรการนำเปลือกส้มโอมาปอกผิวให้เกลี้ยงนำมากวนโดยไม่ต้องคลุกน้ำตาลและห่อด้วยถุงพลาสติกร้อน โดยห่อเป็นแบบข้าวต้มมัด
8เครื่องเบญจรงค์เครื่องเบญจรงค์
9เบญจรงค์เบญจรงค์
10เรือจำลองเรือจำลอง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

23 + = 30