ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางพรม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางคนที ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบางพรม หมู่ 2 บ้านคลองตาสาม หมู่ 3 บ้านบางพลับ หมู่ 4 บ้านบางพลับ หมู่ 5 บ้านคลองขนมจีนใต้ หมู่ 6 บ้านคลองต้นมูกแถว หมู่ 7 บ้านคลองหนองอ้อ หมู่ 8 บ้านคลองไทร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 718 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 685 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ลิ้นจี่-ส้มโอ

สถานที่

1. วัดแก่นจันทน์เจริญ
2. วัดบางพลับ

โรงแรม
1กำนันหวลโฮมสเตย์25 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โทร : 0-3476-1280, 08-1851-2706
2บ้านนวลจันทร์ รีสอร์ท 9/2 (ซ.วัดแก่นจันทร์) หมู่ 4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
โทร/Fax : 0 3476 1897, 08 9910 8635, 08 9259 9417
จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 900 – 2,200 บาท
3บ้านปูตากลม 57 หมู่ 2 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร : 08 1854 3288, 08 9512 2837
จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 800 – 1,000 บาท
4บ้านลาโภทัย รีสอร์ท แอนด์ โฮมสเตย์ 54 หมู่ 4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร : 08 9805 4500, 08 9257 2455
จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 1,000 – 4,800 บาท
5บ้านสวนล้านนา 44/1 หมู่ 5 ซ.พญาซอ ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร : 0 3475 1129, 08 4800 3240
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 600 – 1,200 บาท
6บ้านสวนแสงตะวัน โฮมสเตย์ ใกล้วัดบางพลับ) หมู่ 4 ต.บางพรม อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร : 0 3476 1985, 08 1274 4433
จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 400 – 1,000 บาท
7บ้านหยกโฮมสเตย์ 13 หมู่ 4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร : 0 3476 1957, 08 9911 1629, 08 9228 6653
จำนวนที่พัก 3 ห้อง, ราคา 1,000 – 1,000 บาท
8ปลายคลองไทร โฮมสเตย์ 11 หมู่ 8 ต.บางพรม อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
โทร : 08 9885 1469
จำนวนที่พัก 2 ห้อง, ราคา 300 – 400 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1พืช ผัก ผลไม้แช่อิ่มพืช ผัก ผลไม้แช่อิ่ม
2ลิ้นจี่ผลิภัณฑ์ลิ้นจี่พันธุ์ต่าง ๆ เช่น พันธุ์ค่อม สำเภาแก้ว พันธุ์ไทย กระโหลก จีน/จีนแดง ฯลฯ รสชาติหวาน อร่อย
3ส้มโอปลอดสารพิษส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษคุณภาพดี
4ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ปลอดสารพิษ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 7 = 1