ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกอบัวเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอพระประแดง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณบางกระเจ้า มีลักษณะคล้ายกระเพาะหมู อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีกอบัวขึ้นอยู่ตามหนองน้ำ ลำประโดง เป็นจำนวนมาก ชาวทั่วไปจึงเรียกติดปากว่า “บางกอบัว” จากคำบอกเล่าที่ศึกษามาได้นั้นเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ตอนที่หงสาวดีเสียแก่พม่าพวกชาวรามัญได้อพยพพึ่งบารมีพระบรมโพธิสมภารเจ้าในประเทศไทย และได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นเรียกว่า “วัดบางกอบัว” ในราวยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอพระประแดง ตำบลบางกอบัวแบ่งการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา ระดับ 2 (ปานกลาง) จำนวน 2 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา ระดับ 3 (ก้าวหน้า) จำนวน 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทีราบลุ่ม ติดเขตกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งอาณาเขต จากความสมบูรณ์ของพื้นดินชาวบ้านจึงอาชีพดั้งเดิมที่ทำกันมานาน คือ การทำสวนผลไม้ และผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุด คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของอำเภอพระประแดงที่มีรสชาติหวาน หอม เป็นที่นิยมของนักชิมทั้งหลายมากมาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และ กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลบางกอบัว นั้นสามารถเดินทางได้ 2 ทาง คือ ทางบก ใช้ถนนสุขสวัสดิ์ถึงสามแยกพระประแดง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนนครเขื่อนขันธ์ระยะทาง 1 กม. ถึงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง เลี้ยวซ้ายและใช้เส้นทางถนนเพชรหึงษ์ระยะทาง 7 กม.เข้าสู่เขตตำบลบางกอบัว ส่วนทางน้ำนั้นโดยการเช่าเหมาเรือจาก ท่าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ผลิตภัณฑ์

หมี่กรอบ-ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน-ป้านน้ำชาลูกมะพร้าว

สถานที่

1. วัดบางกอบัว
2. ที่ทำการ อบต.บางกอบัว
3. สถานีอนามัยบางกอบัว 2 แห่ง
4. ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลบางกอบัว 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดบางกอบัวเป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ยุคค้นแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราวปี พ.ศ. 2274 โดยมีชาวมอญ ชื่อ มะทอ เป็นผู้สร้าง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้าม ท่าเรือคลองเตยตอนปากคลองพระโขนง การเดินทางที่จะไปวัดบางกอบัว ไปได้ทั้งทางน้ำและทางบก มีรถออกจากตลาดพระประแดง ไปตามถนนสายเพชรหึงษ์ถึงท่าเรือบางกอบัวจะมองเห็นซุ้มประตูวัดบางกอบัว หรือ มาทางน้ำโดยข้ามฝั่งจากท่าเรือวัดคลองเตยนอก มาท่าเรือวัดบางกอบัวจะสะดวกมาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1ไม้ทำป้ายและพวงกุญแจ
2กล่องไฟฟ้านาฬิกากล่องไฟฟ้านาฬิกา
3ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสังเคราะห์ เป็นงานศิลปประดิษฐ์จากดินสังเคราะห์ ผ้า และเศษวัสดุเหลือใช้ นำมาประกอบด้วยงานฝีมือที่ละเอียดอ่อน เหมาะสำหรับการตกแต่งเพื่อความสวยงาม
4ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์ตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
5ป้านน้ำชาลูกมะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์จากลูกมะพร้าวขนาดใหญ่ เป็นชุดน้ำชาที่เก็บกาน้ำชาไว้ภายในลูกมะพร้าว
6ผลิตภัณฑ์จากดินเผาเคลือบทรายผลิตภัณฑ์จากดินเผาเคลือบทราย
7ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
8ลอดช่องสิงคโปร์แห้งลอดช่องสิงคโปร์แห้ง
9ศิลปประดิษฐ์ห้องความรู้ภูมิปัญญาไทยประดิษฐ์จากวัสดุรวมพร้อมทั้งมีไฟฟ้า และนาฬิกา
10อาหารแปรรูปหมี่กรอบโบราณ หอยแมลงภู่แปรรูป น้ำพริกต่างๆ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 75 = 80