ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

คำว่า “บางเสาธง” มีที่มาจากการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ 3 ประการ คือ 1. การปักธงที่คันทำนบ บริเวณปากคลองบางยาว ต่อมาเปลี่ยนเป็น “คลองบางเสาธง” ซึ่งตัดกับคลองสำโรง เพื่อบอกจุดปิดคลองให้เรือที่สัญจรไปมารู้แต่เนิ่น ๆ 2. การปักธงตามหัวคันนาของชาวนา เมื่อมีการลงแขกดำนา ถอนกล้าหรือการละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นสงกรานต์ เป็นต้น 3. ในแถบคลองบางยาว (คลองบางเสาธง) ถือเป็นสัญญาณธงตามวัด เพื่อบอกเวลาพัก-เลิกทำนาในสมัยก่อนจากการใช้สัญลักษณ์ “เสาธง” เพื่อสื่อความหมายเมื่อมารวมกัน “บาง” ซึ่งแปลว่า “น้ำ” แล้วทำให้บริเวณแถบนี้เรียกกันว่า “บางเสาธง” ส่วนการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธงเมื่อปี 2542

พื้นที่

เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง มีพื้นที่ทั้งหมด 9.6 ตร.กม. ประกอบด้วยตำบลบางเสาธงและตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ นอกจากนี้อาจแบ่งพื้นที่ในลักษณะของโครงการซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแล และการให้ที่ดิน ดังนี้ – โครงการเมืองใหม่บางพลีวาระที่ 1 ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางเสาธง ส่วนโครงการฯวาระที่ 2 และ 3 อยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ รวมพื้นที่โครงการทั้งหมด 7.15 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 74.47 ของพื้นที่เทศบาล – เขตนิคมอุตสาหกรรมบางพลีในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่ 1.6 ตร.กม. หรือคิดเป็นร้อยละ 16.66 ของพื้นที่เทศบาล – เขตชุมชนเดิม พื้นที่ 0.85 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.87 ของพื้นที่เทศบาล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดกับ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีษะจรเข้น้อย , ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว พนักงานรัฐวิสาหกิจและข้าราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 7,309 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7,309 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา-บางประกง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สำโรง-บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอบางเสาธง ประมาณ 3 กม. และห่างจากอำเภอบางพลีทางรถยนต์ ประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,ไวน์ลูกยอ, น้ำปลาหวาน

สถานที่

1. วัด 1 แห่ง คือ วัดมงคลนิมิตร
2. โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4. โรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 แห่ง
5. ธนาคาร 3 แห่ง
6. โรงแรม 1 แห่ง
7. โรงงานอุตสาหกรรม 135 โรงงาน
8. สนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 1 แห่ง
9. สถานีอนามัย 2 แห่ง
10. โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
11. สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดบัวโรยสร้างเมื่อ พ.ศ.2430 โดยมีนายโชติช่วง นางคล้อย เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด มีนามว่า “วัดโชติบัว” เพราะตั้งอยู่ริมคลองชวดบัว มีบัวหลวงขึ้นเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เพี้ยนเป็น “วัดชวดบัว” และได้นามว่า “วัดบัวโรย” ประมาณ พ.ศ.2460 ในคราวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาการบูรณะพัฒนาวัดประมาณ พ.ศ.2460 คุณแม่โมด พักอุดม พร้อมด้วยนานล้อม พักอุดม บุตรชายอยู่คลองประกอกมาสร้างอาคารเสนาสนะเป็นจำนวนมาก พระอาจารย์ทั่ง ในปี พ.ศ.2430 – 2440 เป็นเจ้าอาวาสวัดองค์แรก และพระอธิการขีด ครุธัมโม เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

โรงแรม
1มิลาโน แกรนด์ พลาซ่า118/8 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0 2705 0810-8
โทรสาร : 0 2705 0819
จำนวนที่พัก 100 ห้อง, ราคา 450 – 600 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1เครื่องประดับเงิน
2กระจกแกะลาย
3กระเป๋าถักโครเชต์กระเป๋าถักโครเชต์
4ขนมเบเกอรี่ขนมเบเกอรี่
5ขนมไทย ตราใบหยกผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อุดมด้วยเส้นใย วิตามิน ไม่ใช้สารกันเสีย
6ขนมไทยมาลัยทองขนมไทยมาลัยทอง
7ขนมไทยใบตองขนมไทยใบตอง
8งานโครเชต์ผ้าคลุมไหล่, ผ้ารองโต๊ะ, รองแจกัน, ที่รองแก้วน้ำ, เสื้อ
9ชุดสังฆภัณฑ์ชุดสังฆภัณฑ์
10ชุดโซฟาหนังชุดโซฟาหนัง
11ซองเอกสารซองเอกสาร
12ซ้อสมะเขือเทศและซ้อสพริกซ้อสมะเขือเทศและซ้อสพริก
13ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
14ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอมดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
15ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
16ดินสอสีดินสอสี
17ต้นไม้มงคลต้นไม้มงคล
18ถุงผ้าถุงผ้า (Hdpe Woven Sack Tarpaulin Pp/Hdpe Woven Frabic)
19น้ำปลาหวานน้ำปลาหวาน “ต้นหอม” บรรจุขวดขนาด 250 กรัม
20น้ำปลาหวานน้ำปลาหวาน
21น้ำปลาหวานนำปลาหวาน
22น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง จารุภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง จารุภัณฑ์
23น้ำพริกสำเร็จรูปน้ำพริกสำเร็จรูป
24น้ำพริกแปรรูปน้ำพริกแปรรูป
25น้ำพริกแปรรูปน้ำพริกแปรรูป
26น้ำมะพร้าวกระป๋องน้ำมะพร้าวกระป๋อง
27น้ำเมี่ยงคำน้ำเมี่ยงคำ
28บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
29ปลาทูน่ากระป๋องปลาทูน่ากระป๋อง
30ผลิตภัณฑ์ขนมไทย มาลัยทองผลิตภัณฑ์ขนมไทย มาลัยทอง ได้แก่ ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน หม้อแกง เป็นต้น อร่อย สะอาด
31ผลิตภัณฑ์จากกะลากะลาเหยียบเพื่อสุขภาพ
32ผลิตภัณฑ์ปลาร้าผลิตภัณฑ์ปลาร้า น้ำพริกปลาร้าทอดสมุนไพร
33ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
34ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
35มอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า
36รองเท้าแตะพีวีซีรองเท้าแตะพีวีซี
37ลำโพงติดรถยนต์ลำโพงติดรถยนต์
38สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพร สปาอโรม่า มะขาม ขมิ้น งาดำ ฯ
39ส่วนประกอบพัดลมส่วนประกอบพัดลม
40หอยดองหอยดอง
41อาหารแปรรูปอาหารแปรรูป อาทิ ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม
42อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
43เค็มถั่วเหลืองเค็มถั่วเหลือง
44เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์
45เฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้
46เห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ำซีอิ๊วเห็ดโคนญี่ปุ่นในน้ำซีอิ๊ว
47แคบหมูแคบหมูไร้มัน ปรุงรสพิเศษ
48แฟ้มเอกสารแฟ้มเอกสาร
49ไข่เค็มดินสอพองไข่เป็ด พอกด้วยดินสอพองผสมเกลือไอโอดีนทิ้งไว้ตามกำหนดระยะเวลา นำมาทอดเป็นไข่ดาวหรือต้มเป็นไข่เค็ม เก็บไว้รับประทานได้นาน
50ไชโป้วหวานไชโป้วหวาน
51ไม้มงคลไม้มงคล
52ไวน์องุ่นและลูกยอหมักตามขั้นตอนและวิธีการจนเป็นไวน์ผลไม้ที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 15%
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 + 1 =