ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2420 สมิงราชะและครอบครัวได้อพยพมาจากปากเกร็ด มาตั้งบ้านเรือนที่คลองเทวะคลองตรง โดยประกอบอาชีพทำนาจนสามารถเป็นตัวอย่างของชาวบ้านได้ เป็นผู้มรมนุษยสัมพันธ์ดีและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อทางราชการได้ตั้งเขตการปกครองขึ้นเป็นตำบล ก็อาศัยนามของสมิงราชะ มาตั้งชื่อของตำบลว่า “ตำบลราชาเทวะ” แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลราชาเทวะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางพลี ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 8 กม. ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กม. มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ เขตประเวศ กทม.

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 11,053 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลราชาเทวะสามารถเดินางมาได้ 2 ทาง คือ ทางบกมีถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนกิ่งแก้ว – ลาดกระบังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 8 เลนระยะทาง 8 กม. เชื่อมต่อจากถนนบางนา – ตราด กับถนนอ่อนนุช และถนนสายวัดกิ่งแก้ว เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 5 กม. เชื่อมต่อจากถนนกิ่งแก้วกับถนนวงแหวนเขตประเวศ ส่วนทางน้ำ ตำบลราชาเทวะมีคลองสายหลัก ได้แก่ คลองลาดกระบัง, บัวเทวะ, เทวะตรง และบัวลอย ราษฎรยังคงนิยมใช้การคมนาคมทางน้ำพอสมควร

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์-กรอบรูป-ขิงสด-กาแฟเขาช่อง-แอร์

สถานที่

1. วัดกิ่งแก้ว
2. ที่ทำการ อบต. ราชาเทวะ
3. สถานีตำรวจภูธร
4. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดกิ่งแก้วตั้งอยู่ที่ 23 ถ.กิ่งแก้ว หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ สร้างเมื่อปี พ.ศ2428 เดิมเรียกว่า “วัดกิ่งไผ่” ต่อมาหม่อมแก้วได้มาทำนุบำรุงและบูรณะพัฒนาวัดให้เจริญมั่นคง จึงได้ขนานนามวัดใหม่ว่า “วัดกิ่งแก้ว” มาจนถึงปัจจุบันวัดกิ่งแก้วได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.2429 มีโบสถ์และภายในมีพระประธานหน้าตักกว้าง 5 ศอกเศษ ปางมารวิชัย และมีหลวงปู่เผือกเป็นพระเครื่องที่เคารพบูชาและหายาก ฝาผนังโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งวาดได้สวยงาม และมีเจดีย์ 1 องค์ และยักษ์ 2 ตน ถือกระบองเฝ้าหน้าประตูโบสถ์ บริเวณวัดร่มรื่นสะอาด สวยงาม
2แกรนด์อินคำโฮเต็ล99 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทร : 02-7388191-9, 7388499
โทรสาร : 02-7388188
3วัดกิ่งแก้ว พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในวัดกิ่งแก้ว ได้แก่ หลวงพ่อสุข หลวงปู่เผือก และหลวงพ่อศีล
4วัดกิ่งแก้ว ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังภายในโบสถ์วัดกิ่งแก้ว ถ่ายทอดเรื่องราวในวรรณคดีไทย
5วัดกิ่งแก้ว อุโบสถวัดกิ่งแก้ว
6วัดกิ่งแก้ว เจดีย์ภายในวัดกิ่งแก้ว

โรงแรม
1แกรนด์อินคำ โฮเทล (Grand Inncome)99 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 0 2738 8191-9
โทรสาร : 0 2738 8188
จำนวนที่พัก 108 ห้อง, ราคา 2,000 – 4,200 บาท

ร้านอาหาร
1ข้าวมันไก่นายฮั้วริมถนนสายวัดกิ่งแก้วข้าวมันไก่, ก๊วยเตี๋ยวหมู, หมูสะเต๊ะ, ปอเปี๊ยะสด
2คริสตัลคอฟฟี่ชอพอยู่ในโรงแรมแกรนด์อินคำโฮเต็ล
โทร : 02-7388499
อาหารไทย, จีน, ฝรั่ง
3ซุ้มอีสาน เป็ดย่าริมถนนสายวัดกิ่งแก้ว
12/5 หมู่ 5 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
เป็ดย่าง, ไก่ย่าง, ปลาเผา

สินค้าที่น่าสนใจ
1กรอบรูปกรอบรูป
2กระดาษกาวและเทปต่าง ๆกระดาษกาวและเทปต่าง ๆ
3กาแฟเขาช่องกาแฟเขาช่อง
4ของขบเคี้ยวของขบเคี้ยว
5ของขวัญของตกแต่งของขวัญของตกแต่ง
6ของตกแต่ง ต้นไม้ สำหรับเทศกาลคริสมาสของตกแต่ง ต้นไม้ สำหรับเทศกาลคริสมาส
7ของเล่นต่างๆของเล่นต่างๆ ประเภทที่ทำจากพลาสติก ใช้ถ่านอัลคาไลน์
8ขิงสดขิงสด
9ดอกไม้ประดิษฐ์เป็นดอกไม้ทำมาจากผ้าหลากหลายชนิด เช่น กุหลาบ มะลิ และอื่น ๆ มีรูปแบบสวยงาม นำมาประดับหรือเหมาะให้เป็นของขวัญในวันสำคัญต่าง ๆ
10ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
11ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
12ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย
13ตุ๊กตาผลิตและส่งออกตุ๊กตาแบบนิ่ม และรับทำตามแบบ
14ตุ๊กตาถักไหมพรมตุ๊กตาถักไหมพรม
15ถุงพลาสติกถุงพลาสติก
16บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
17บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
18บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์
19ผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้งผลิตภัณฑ์ถักนิตติ้ง Knitting Hat, Knitting Handbags, Knitted Bandana , Bag and Hat Cotton
20เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ
21เสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็ก
22เสื้อแจ๊คเก็ตเสื้อแจ๊คเก็ต
23โคมไฟเพดาน (Ceiling Lamp)โคมไฟเพดาน (Ceiling Lamp)
24โซฟาหนังโซฟาหนัง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 5