ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา

คำว่า “บางโฉลง” นั้นเพี้ยนมาจาก “บางชีหลง” โดยคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่า มีแม่ชีได้พายเรือมาตามลำคลอง ซึ่งมีอยู่มากมายวกวนไปมาจนหาทางกลับไม่ถูก จนพบชาวบ้านจึงสอบถามเส้นทางจนกลับไปถูก สถานที่แห่งนี้จึงเรียกว่า “บางชีหลง” นับแต่นั้นมา จนเวลาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลานานจึงเพี้ยนเป็น “บางโฉลง” ในปัจจุบัน ตำบลบางโฉลง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางพลี ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านคลองบางโฉลง หมู่ 2 บ้านเกาะบางโฉลง หมู่ 3 บ้านคลองบางขวางบน หมู่ 4 บ้านคลองบางขวางล่าง หมู่ 5 บ้านคลองบางโฉลงบน หมู่ 6 บ้านคลองบางโลงล่าง หมู่ 7 บ้านคลองบางน้ำจืดบน หมู่ 8 บ้านคลองบางน้ำจืด หมู่ 9 บ้านคลองบางตะเคียน หมู่ 10 บ้านคลองบางน้ำจืด หมู่ 11 บ้านคลองโอ่งแตก

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีประชากรหนาแน่นมีประชากรแฝงมาก มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 135 โรงงาน ประชากรสาวนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย และทำเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ คลองสำโรง ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางพลีใหญ่ , ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม, ทำเกษตร
อาชีพเสริม ค้าขายตามตลาดนัด, รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลบางโฉลง 3 เส้นทาง คือ 1. ถนนบางนา – ตราด ถนนลาดยางสี่เลน 2. ถนนศรีวารีน้อย – ลาดกระบัง เป็นถนนลาดยางหนึ่งเลน 3. ถนนเทพารักษ์ ถนนลาดยางหนึ่งเลน

ผลิตภัณฑ์

ปลาสลิดแดดเดียว-ของใช้เครื่องหนังปลากะเบน-บ้านทรงไทยจำลอง

สถานที่

1. วัดบางโฉลงนอก
2. วัดบางโฉลงใน
3. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
4. โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
5. ศาลเจ้าพ่อคงเพชร
6. ศาลเจ้าพ่อหนู
7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8. วิทยาลัยเกริก
9. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี
11. สถานีอนามัยตำบลบางโฉลง
12. ฟาร์มเสือ

สถานที่ท่องเที่ยว
1ศาลเจ้าพ่อหนูตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต.บางโฉลง เป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไปมีงานเฉลิมฉลองทุกปี
2ฟาร์มงูเห่าตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต.บางโฉลง เป็นฟาร์มที่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก มีทั้งงูและเสือมากมายหลายพันธุ์
3วัดบางโฉลงในตั้งอยู่ที่บ้านบางโฉลง หมู่ 2 ต.บางโฉลง มีเนื่อที่ประมาณ 48 ไร่ มีลักษณะเป็นเกาะสามเหลี่ยมมีน้ำล้อมรอบ การคมนาคมสะดวกทั้งทางน้ำและทางบก ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8.90 เมตร ยาว 17.50 เมตร กุฏิสงฆ์ 18 หลัง ศาลาการเปรียญไม้สัก หลวงพ่อเพชร และพระสัมฤทธิ์รวม 2 องค์ เป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนในแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ใหญ่ 1 องค์ สร้างขึ้นมาพร้อมกับอุโบสถหลังเก่าประมาณ 300 ปีที่ผ่านมา วัดบางโฉลงในสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2301 เดิมมีนามว่า “วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดบางโฉลงใน”
4วัดบางโฉลงนอกตั้งอยู่ที่บ้านบางโฉลงนอก หมู่ 1 ต.บางโฉลง มีเนื่อที่ประมาณ 41 ไร่ ภายในวัดมีอุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 26 เมตร กุฏิสงฆ์ 14 หลัง ศาลาการเปรียญ แต่เดิมนั้นสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาขาดผู้ทำนุบำรุงจึงกลายเป็นวัดร้างไปในที่สุด จนประมาณ พ.ศ.2478 หลวงเฉื่อยได้ชักชวนประชาชนมาร่วมกันปฏิสังขรณ์วัด มีพระสงฆ์อยู่ประจำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดปากคลอง” ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2578
5ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรเป็นสถานที่ชาวตำบลบางโฉลงและใกล้เคียงมาสักการะบูชาเป็นเวลาช้านาน ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งคลองบางโฉลง ตามประวัติกล่าวว่า เจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือดีในสมัยสุโขทัย ชาวสุโขทัยได้จัดทำศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชา ต่อมาได้มีชาวบ้านในตำบลโฉลงเดินทางไปนมัสการศาลเจ้าพ่อคงเพ็ชร จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ตำบลบางโฉลง และในวันที่ 23 เมษายนของทุกปี เป็นพิธีไทยปิดทองและสรงน้ำเจว็ด ชาวบ้านจะนำเครื่องสังเวยมาบูชาพอตอนบ่ายจะทำพิธี “ส่งเรือ” เป็นพิธีสะเดาะหเคราะห์ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

ร้านอาหาร
1ร้านเจ๊ติ๋มริมน้ำ88/1 หมู่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ (ริมคลองหนข้าวและก๊วยเตี๋ยวเป็ด
2ร้านเตี่ยกุ่ยฮวดหมู่ 9 ต.บางโฉลง ถ.บางนา – ตราด จ.สมุทรปราการ (เลย ม.หัอาหารหลากหลาย เช่น อาหารจานเดียว, ข้าวหมูแดง, ข้าวหน้าเป็ด, หมูสะเต๊ะ, แหนมเนือง ฯลฯ

สินค้าที่น่าสนใจ
1ของเล่นฝึกทักษะทำจากไม้ของเล่นฝึกทักษะทำจากไม้
2ของใช้เครื่องหนัง (ปลากระเบน)ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่าง ๆ ทำมาจากหนังปลากระเบน มีความสวยงาม แข็งแรง ทนทาน มีให้เลือกมากมาย เช่น กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าถือหลากหลายรูปแบบ กระเป๋าใส่เอกสาร เข็มขัด ฯลฯ
3ตู้เย็นตู้เย็น
4น้ำยาซักผ้าสูตรถนอมตราฟิฟทีนน้ำยาซักผ้าสูตรถนอมตราฟิฟทีน
5บ้านทรงไทยจำลองประดิษฐ์ด้วยกระดาษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สวยงามแบบเอกลักษณ์ของไทย
6ปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดที่ได้จากอ่าวไทยสด ๆ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ เอามาตากแห้ง รสชาติอร่อย ไม่เค็มจนเกินไป สะอาด ไม่ใส่สารกันบูด
7ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
8ผ้าผ้า
9ผ้าบาติกผ้าบาติก
10พัดลมพัดลม
11สวิตและปลั๊กตัวเมียสวิตและปลั๊กตัวเมีย
12หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าว
13อัญมณีเพชรพลอยอัญมณีเพชรพลอย (Fashion Jewelry)
14เครื่องปั้นวิจิตรศิลป์เครื่องปั้นวิจิตรศิลป์
15เครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำ
16เครื่องหนังปลากระเบนเครื่องหนังปลากระเบน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสมุทรปราการ.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

38 + = 41