เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา เทศบาลนครสมุทรปราการ สภาพดั้งเดิมอยู่บนพื้นที่ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาแยกเป็นตำบล “ปากน้ำ” มีวิวัฒนาการ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกฐานะตามลำดับ ดังนี้ พ.ศ. […]

เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา เดิมเทศบาลตำบลบางเมือง มีฐานะเป็นสุขาภิบาลบางเมือง ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ได้มีการยกฐานะปร&#3 […]

เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา สุขาภิบาลบางปู เปิดทำการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2516 ยกฐานะจากสุขาภิบาลบางปู มาเป็นเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 25.. ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเมืองสมุทรปราการเขตปกครองในตำบลแบ่งออกเป็น 4 & […]

ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลแพรกษาใหม่เป็นตำบลใหม่ที่แยกตัวมาจากตำบลแพรกษา และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร พื้นที่อยู่ในความดูแลของสภาตำบลแพรกษาใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเมืองสมุทรปราการ เขตปกครอง& […]

ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลแพรกษา เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของตำบลบางเมือง ต่อมาปี พ.ศ.2472 ได้มีการแยกพื้นที่บางส่วนออกจากตำบลบางเมือง จัดตั้งเป็นตำบลใหม่ เรียกว่า ตำบลแพรกตาสา สาเหตุเพราะพื้นที่นี้แต่เดิมมีคนช&#363 […]

ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลเทพารักษ์เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลสำโรงเหนือ ต่อมาได้ทำการแยกการปกครองออกจากตำบลสำโรงเหนือ โดยยึดแนวคลองสำโรงเป็นที่แบ่งเขตของสองตำบล ฝั่งคลองด้านใต้เป็นเขตตำบลที่ตั้งใ&# […]

ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลสำโรงเหนือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านลิขิต หมู่ 2 บ้านทหารเรือ หมู่ 3 บ้านหัวป่า หมู่ 4 บ้านใหญ่ หมู่ 5 บ้านคลองกระทุ่ม &#362 […]

ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา สมัยโบราณมีศึกสงครามยกทัพผ่านมาทางเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ปรากฎว่าเป้นทัพใด บังเอิญว่ามีโรคระบาดที่เรียกว่า “โรคห่า” ทำให้ทหารและประชาชนมที่มาหยุดทัพบริเวณนี้ล้มตายลงเป็นจำนวนมา& […]

ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางเมืองเดิมมีชื่อว่า “ทุ่งตะวัน” เนื่องจากภายในตำบลมีการปลูกข้าวทำนาตลอดทั้งตำบล และเมื่อความเจริญเข้ามาการอพยพถิ่นฐานของประชาชนที่หนาแน่น ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็น “ตำบล […]

ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางปูใหม่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้านคือ บ้านหัวลำภู บ้านบางปูใหม่ บ้านยายจิ๋ว บ้านตำหรุ บ้านเสาธง บ้านกลุ่มฟอกหนัง บ้านวังปลา บ้านตำหรุ บ้านใหม่วังปลา บ้านใหม่บางป&#3 […]

ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลบางด้วนเป็นตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มี 8 หมู่บ้าน ตำบลบางด้วนไม่สามารถค้นหาประวัติที่แน่ชัดได้ ผู้คนในปัจจุบันเรียกขานตามกันมา แต่สันนิษฐานกันว่าเป็นตำบลที่เกิดข&#363 […]

ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผลิตภัณฑ์ กระเป๋าหนังปลากระเบน,ขนมไทย สูตรโบราณ สินค้าที่น่าสนใจ 1 wax เงาไข่มุกเร่งผมยาว wax เงาไข่มุกเร่งผมยาว 2 กระเป๋าหนังปลากระเบน กระเป๋าหนังปลากระเบน 3 ขนมไทย สูตรโบราณ ขนมไทย สูตรโบราณ 4 ผงซักฟอกปิ๊ง ผงซักฟอกปิ&#36 […]

ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลท้ายบ้าน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ บ้านคลองหลวง 3, บ้านนาแม่ขาว 3, บ้านนาแม่ขาว 4, บ้านคลองแสนสุข, บ้านคลองหลวง 4, บ้านคลองศาลาแดง, บ้านคลองตาพร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติด ต.ปา& […]

ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลในคลองบางปลากดในตำบล 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนน ประมาณ 4 กิโลเมตร ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน ได้รับการจัดตั้งใ […]

ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลแหลมฟ้าผ่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านไร่ หมู่ 2 บ้านคลองสวน หมู่ 3 บ้านคลองใหม่ หมู่ 4 บ้านซอย 3 หมู่ 5 บ้านซอย 1 หมู่ 6 บ้านวัด&#364 […]

ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 ยกฐานะท้องถิ่นตำบลปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ เป็นสุขาภิบาลพระสมุทรเจดีย์ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบ&#3 […]

ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านคลองสวน เดิมขึ้นอยู่กับตำบลนาเกลือ การคมนาคมไม่สะดวก ยากต่อการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากมีพื้นที่กว้างการพัฒนาไม่ทั่วถึง จึงได้แยกจากตำบลนาเกลือมาเป็นบ้านคลองสวน เมื่&#3629 […]

ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา ตำบลนาเกลือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านขุนสมุทนไทย หมู่ 2 บ้านนาเกลือ หมู่ 3 บ้านสาขลา หมู่ 4 บ้านสาขลา หมู่ 5 บ้านสาขลา หมู่ 6 บ้&#3 […]

เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา เทศบาลเมืองพระประแดงได้จัดตั้งขึ้น โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 ด้วยการยกฐานะเขตชุมชนในบางส่วนของตำบลเชียงใหม่ ตำบลทรงคะนอง และตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดส […]

เทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลสำโรงใต้ได้รับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลสำโรงใต้ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 2 ก ลงวันที&# […]