ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ประชากรตำบลเหล่าโพนค้อ เดิมอพยพจากเมืองวังอ่างคำ ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ในสมัยรัชกาลที่ 2 และรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยเผ่าภูไทย้อ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม โดยแยกออกจากอำเภอเมืองสกลนครมาขึ้นกับกิ่งอำเภอโคกศรีสุพรรณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2524 ปัจจุบันตำบลเหล่าโพนค้อขึ้นตรงต่ออำเภอโคกศรีสุพรรณ

พื้นที่

ตำบลเหล่าโพนค้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโคกศรีสุพรรณ มีระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แมดนาทุ่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ เทือกเขาภูพาน อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,267 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากจังหวัดสกลนคร ถนนสายสกลนคร-นาแก ระยะทาง 30 กิโลเมตร เลี้ยวขวา สายแยกบ้านดงน้อย หมู่ที่8 ตำบลเหล่าโพนค้อ ระยะทาง 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เพาะชำกล้าไม้

สถานที่

1.วัดศรีแก้วเหล่าอุดม
2.วัดโพนค้อ
3.อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ห้วยน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1อ่างเก็บน้ำห้วยโท ห้วยยางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านห้วยยาง ตำบลเหล่าโพนค้อ เป็นอ่างเก็บน้ำฝายดิน ขนาดบรรจุ 200,000 ลูกบาตรเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม
2อ่างเก็บน้ำห้วยโท ห้วยยางเป็นแหล่งน้ำที่ติดอยู่แนวภูเขา (เขาดอยอ่างกุ้ง) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามมาก เวลาน้ำมาในฤดูฝน สามารถพายเรือเที่ยวชมทิวทัศน์ได้

สินค้าที่น่าสนใจ
1น้ำดื่มออมทรัพย์น้ำดื่มออมทรัพย์
2น้ำหมากเม่าพร้อมดื่มน้ำหมากเม่าพร้อมดื่ม
3เพาะชำกล้าไม้กล้าไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับ รวมทั้งพืชสวนครัว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

97 − 90 =