ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านตองโขบ เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า “ย้อ” เดิมบ้านตอบโขบเป็นเขตที่ขึ้นกับอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ถิ่นเดิมของชาวบ้านตองโขบนั้นอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง อพยพมาจากเมืองภูวาหรือที่ชาวย้อเรียกว่า “ภูวานากะแด้ง” การอพยพครั้งนี้ มาพร้อมกับชาวเมืองวังหรือเมืองเว (เป็นชาวภูไท ปัจจุบันอยู่บ้านห้วยหีบ ตำบลตองโขบ) บางกลุ่มอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านกุดสิม บ้านคำเกิ่ง บ้านหมากนาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนชาวเมืองภูวานั้น เมื่ออพยพมาแล้วได้ตั้งรกรากในบริเวณบ้านตองโขบ บางกลุ่มได้แยกออกมาสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาเป็นบ้านโคก อำเภอโคกศรีสุพรรณในปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ลำน้ำพุงกั้นแนวเขตระหว่างอำเภอเมืองสกลนครกับอำเภอโคกศรีสุพรรณ มีเทือกเขาภูพานตั้งอยู่ทางทิศใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ อ.เต่างอย จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เมือง จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง , ค้าขาย , ปลูกพืชระยะสั้น (ถั่วลิสง) , ทอผ้าไหมผ้าฝ้าย , ผ้าย้อมสีธรรมชาติ , เลี้ยงโคขุน , แปรรูปอาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,017 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายสกล-นาแกผ่านมีรถโดยสารประจำทางผ่าน 5 สาย มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ตั้งของตำบลอยู่ในอาณาเขตของอำเภอฯ

ผลิตภัณฑ์

ขนมจีน ผ้าลายดอกแก้ว ผ้าไหม

สถานที่

1) วัดดอยธรรมเจดีย์
2) ถ้ำแก่นจันทร์แดง
3) แก่งน้ำพุง
4) ค่ายเสรีไทย

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดดอยธรรมเจดีย์เป็นวัดที่สำคัญ ของชาวอำเภอโคกศรีสุพรรณ มีพระภาวนา
วิสุทธิญาณเถระ (อาจารย์ แบน ธนากโร) เป็นเจ้าอาวาส วัดดอยธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่ในอาณาเขตบ้านนาสีนวล อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
2ถ้ำแก่นจันทร์แดงอยู่ในอาณาเขตของบ้านโคก หมู่ที่ 2 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
3กุฏิปฎิบัติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระสร้างเมื่อปี พ.ศ.2485 ตั้งอยู่ที่วัดป่านาคนิมิต บ้านนามน หมู่4 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เป็นโบราณสถานวัตถุ และเป็นสถานีที่บุคคลเลื่อมใส ควรอนุรักษ์ไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นที่เคราพต่อไป
4แก่งน้ำพุงเป็นลำน้ำกั้นแนวระหว่างอำเภอเมืองสกลนคร กับอำเภอโคก
ศรีสุพรรณ มีน้ำไหลตลอดปี มีสถานที่พักผ่อน ต้นไม้ร่มรื่น อยู่ในอาณาเขตบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 7 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
5ค่ายเสรีไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่บริเวณบ้านโคก หมู่ที่ 2

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าทอลายดอกแก้วเป็นผ้าที่ทอด้วยเส้นด้าย มีลายดอกลักษณะเป็นพุ่ม มีเนื้อหนา ละเอียด, นุ่ม
2ผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิธีโบราณ มีลวดลาย สีสันสวยงาม
3เส้นขนมจีนเส้นแป้ง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

6 + 4 =