ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนหอม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2425 โดยมีนายหอม เป็นผู้นำชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณนี้และเนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่สูง (ภาษาอีสานเรียกว่า โนน) จึงตั้งชื่อว่า บ้านโนนหอม ชาวบ้านโนนหอมเป็นคนเผ่า ภูไท มีวัฒนธรรมประเพณีภูไทที่เป็นประเพณีที่ชาวบ้านยังถือปฎิบัติกันมา มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม, หมู่ที่ 2 บ้านโนนหอม, หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ล้อม, หมู่ที่ 4 บ้านห้วยปลาใย, หมู่ที่ 5 บ้านโพนนาไก่, หมู่ที่ 6 บ้านดงต้อง, หมู่ที่ 7 บ้านแคมพุง, หมู่ที่ 8 บ้านหนองจี่เต่า, หมู่ที่ 9 บ้านคำผักแพว, หมู่ที่ 10 บ้านโพนยางคำ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ มีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง คือ หนองฮากใหญ่และหนองฮางน้อย ส่วนทางทิศตะวันออกติดกับลำน้ำพุง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลงิ้วด่อน, ตำบลเหล่าปอแดง, ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และ ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,583 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสกลนครทางทิศใต้ ระยะทาง 15 กม. จากตัวเมืองสกลนครเดินทางตามเส้นทางสายสกล-นาแก ระยะทาง 12 กม. เลี้ยวขวาไปตามถนนสายโนนหอม-เต่างอย ประมาณ 3 กม.ถึงตำบลโนนหอม

ผลิตภัณฑ์

เนื้อโคขุนโพนยางคำ-ผ้าห่มลายดอกแก้ว

สถานที่

1. วัดท่าเยี่ยม ม. 1
2. วัดโนนหอม ม. 2
3. วัดบ้านหนองไผ่ล้อม ม. 3
4. วัดโพนยางคำ ม. 10
5. วัดศรีจอมพล ม. 9
6. วัดห้วยปลาใย ม. 4
7.สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ
8.วัฒนธรรมภูไท บ้านโนนหอม
9.แก่งตะบัตร ลำน้ำพุง

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัฒนธรรมภูไทเป็นชนเผ่าภูไท มีประเพณีการฟ้อนรำที่สวยงาม และมีรำมวยโบราณ โดยมีดนตรีพื้นเมืองประกอบ
2แก่งตละบัตรเป็นแก่งน้ำอยู่ในลำห้วยน้ำพุง ที่บ้านโนนหอม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวตำบลโนนหอมและตำบลใกล้เคียง
3สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำเป็นสหกรณ์ ฯเลี้ยงโคขุน เป็นที่ศึกษาดูการเลี้ยงโคมีทั้งโคเนื้อและโคนม ดูการผลิตเนื้อที่มีคุณภาพ
4แก่งตละบัตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2ผ้าห่มลายดอกแก้วเป็นผ้าห่มลายดอกแก้ว 4 ตะกอ มีลวดลายสวยงาม
3เนื้อโคขุนโพนยางคำเป็นเนื้อโคที่มีคุณภาพ มีปริมาณไขมันต่ำ เนื้อนุ่ม ไม่เหนียว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 4 = 1