ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเชียงเครือ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539ซึ่งมีการแบ่งเขตปกครองในปัจจุบัน เป็น 17 หมู่บ้าน และทั้ง 17 หมู่บ้านนี้อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเครือทั้งหมด

พื้นที่

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 16 กม.เนื้อที่ 93 ตร.กม. จำนวนหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขมิ้น, ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน , รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,552 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,203 หลังคาเรือน

การเดินทาง

โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 ระยะทางจากจังหวัดสกลนคร 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล
2) สถานีอนามัย
3) วัดพระพุทธไสยาราม
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดพุทธไสยารามวัดพุทธไสยาราม ตั้งอยู่บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 1 เจ้าอาวาสพระครูประสิทธิ โชติโก (สุมังคะ) ในวัดมีหลวงพ่อพระพุทธไสยาสย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางค์ไสยาสย์ขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลานานประมาณ 100 กว่าปี และขณะนี้ทางกรม
ศิลปากรได้ขึ้นบัญชีให้เป็นโบราณสถานและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา
2แหล่งเครื่องปั้นดินเผาแหล่งเครื่องปั้นดินเผา ตั้งอยู่บ้านเชียงเครือ ม.1 และ ม.14
ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหลากหลายไว้จำหน่ายเป็นจำนวนมาก

สินค้าที่น่าสนใจ
1เครื่องปั้นดินเผา1. โอ่งน้ำ , 2. กระถางดอกไม้ , 3. อ่างเลี้ยงปลา , 4. หม้อดิน , 5. แจกัน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

63 − 59 =