ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นหมู่บ้าน ตั้งอยู่ระหว่างเขตแดนจังหวัดนครพนมกับจังหวัดสกลนคร ชื่อ บ้านม่วงริมยามเพราะมีลำน้ำยามไหลผ่าน ที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมีผู้อพยพมาจากที่อื่นมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าให้ยก “บ้านม่วงริมยาม” ขึ้นเป็นเมือง นามว่า “เมืองอากาศอำนวย” อยู่ในความปกครองของจังหวัดนครพนม เป็นเวลาประมาณ 70 ปีต่อมาในปี พ.ศ.2458 ได้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองใหม่ ยุบอำเภออากาศอำนวยเป็นตำบลอากาศ ให้ขึ้นอยู่ในความปกครองอำเภอวานรนิวาส ในปี 2506 ตำบลอากาศ ตำบลวาใหญ่ ตำบลโพนงาม ตำบลโพนแพง ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอวานรนิวาส และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2508 จึงถูกยกฐานะเป็นอำเภออากาศอำนวย ดังนั้น ตำบลอากาศ จึงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภออากาศอำนวย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เสียว อ.นาหว้า จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง , เลี้ยงสัตว์ (ค) , จับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,880 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 224 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 41.60 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลอากาศ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 จากสามแยกบ้านสูงเนิน อำเภอพรรณานิคม ถึงอำเภออากาศอำนวย ซึ่งเป็นพื้นที่ของตำบลอากาศ รวมระยะทาง ประมาณ 57 กิโลเมตรมีเส้นทางเข้าถึงได้ 5 เส้นทางหลัก คือ
เส้นทางที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร – อุดรธานี บริเวณศูนย์ราชการอำเภอพรรณานิคม
เส้นทางที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2307 ไปอำเภอวานรนิวาส
เส้นทางที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2177 ไปอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
เส้นทางที่ 4 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บริเวณสามแยกบ้านสูงเนิน อำเภอพรรณานิคม
เส้นทางที่ 5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ไปอำเภอเซกา

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่

สถานที่

1) ที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย และส่วนราชการต่าง ๆ
2) โรงพยาบาลอากาศอำนวย
3) วัดโพนสวรรค์ บ.เม่นใหญ่ หมู่ที่ 7
4) วัดกลาง บ้านอากาศ หมู่ที่ 16

สถานที่ท่องเที่ยว
1บุญข้าวสากบุญข้าวสาก เป็นบุญในวันเพ็ญเดือนสิบเป็นวันสำคัญในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ที่ชาวโย้ยบ้านอากาศยึดถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลผลทานให้แก่ บิดา มารดา และญาติมิตรตลอดทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว และเจ้ากรรมนายเวรให้ได้รับผลบุญ
2ไหลเรือไฟ (ไหลห้านบูชาไฟ)ไหลเรือไฟ (ไหลห้านบูชาไฟ) เป็นพิธีกรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่ชาวโย้ยบ้านอากาศยืดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล เป็นประเพณีเชิดหน้าชูตา และความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

โรงแรม
1อัจฉรา รีสอร์ท289 หมู่ที่ 17 ต.อากาศ
อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
คืนละ 250 บาท (ทีวี, พัดลม)
คืนละ 400 บาท (ทีวี, แอร์)

ร้านอาหาร
1ร้านน้องเมย์70 หมู่ที่ 17 ถนนไทยพาณิชย์ ต.อากาศ
อ.อากาศอำนวย จ
ข้าวราดแกง และอาหารตามสั่ง
2ร้านอัจฉรา289 หมู่ที่ 17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย
จ.สกลนคร
อาหารไทย – จีน
อาหารตามสั่ง
3ร้านโอปอ หมูกะทะ263/2 ถนนราษฎรพัฒนา หมู่ที่ 17
ถนนไทยพาณิชย์ ต.อากาศ
อาหารตามสั่ง
4สวนอาหารไทยโย้ย215 หมู่ที่ 17 ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย
จ.สกลนคร
อาหารไทย – จีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่นดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น
2น้ำมันนวดตัวน้ำมันนวดตัว
3ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
4ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย (คุณทองสิริ)ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
5ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่
6ผ้าฝ้ายมัดหมี่
7พิณโปร่งพิณโปร่ง
8หมอนกระบอกหมอนกระบอก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

58 + = 62