ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลสามัคคีพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของตำบลโพนงาม จำนวน 5 หมู่บ้าน คือบ้านถ้ำเต่า บ้านโนนจำปา บ้านหนองสามขา และบ้านนาดอกไม้ และส่วนหนนึ่งของตำบลอากาศจำนวน 3 หมู่บ้าน คือบ้านคอนทอย บ้านหนองสนุก และบ้านหนองผือ ประกาศแยกเป็นตำบลสามัคคีพัฒนา เมื่อปี 2525 มีหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ต่อมา ในปี 2543 แยกหมู่บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่1 ออกไปอีก 1 หมู่บ้าน คือบ้านสามัคคี หมู่9 และในปี 2544 แยกบ้านโนนจำปา หมู่ที่2 ออกไปอีก 1 หมู่บ้าน คือบ้านโนนจำปา หมู่10 ปัจจุบันมีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)เมื่อปี 2539 กำนันคนปัจจุบัน คือ นายไชยยนต์ บุญชาญ

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ส่วนใหญ่ในช่วงฤดูฝนมีน้ำท่วมขังเกือบทุกปี ทำให้ประชากรส่วนมากมีอาชีพในการจับปลาน้ำจืดและทำนาปังในฤดูแล้งประกอบกับทำอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทอผ้า ทอไหมพรม ฯลฯ)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้าพื้นเมือง เลี้ยงสัตว์ จับปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,553 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

ตำบลสามัคคีพัฒนา ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 จากสามแยกบ้านสูงเนิน อำเภอพรรณานิคม ถึงอำเภออากาศอำนวย ซึ่งเป็นพื้นที่ของอำเออากาศอำนวยรวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างอำเภอ 18 กิโลเมตร มีเส้นทางเข้าถึงได้ 5 เส้นทางหลัก คือ
เส้นทางที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร-อุดรธานี) บริเวณศูนย์ราชการ เข้าสู่อำภออากาศอำนวย
เส้นทางที่ 2 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บริเวณสามแยกบ้านสูงเนิน เข้าสู่อำเภออากาศอำนวย
เส้นทางที่ 3 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 จากอำเภออากาศอำนวย ไปอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย ผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลวาใหญ่ เข้าสู่พื้นที่ตำบลสามัคคีพัฒนา
เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 2094 จากอำเภออากาศอำนวย ไปอำเภอเขกา จากอำเภอ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาถนนลาดยางโยธาธิการจังหวัดสกลนคร ระยะทาง 7 กิโลเมตร เข้าเขตพื้นที่ตำยลสามัคคีพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายมัดหมี่ – ปลาแปรรูป – ทอไมพรม – ผ้าย้อมคราม

สถานที่

1. วัดบัวระพา
2. วัดยอดแก้ว
3. วัดสว่างแจ้ง
4. วัดสว่างภิรมณ์
5. วัดอรัญญา
6.องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคีพัฒนา
7.สถานีอนามัยตำบลสามัคคีพัฒนา
8.โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
9.ศูนย์เด็ก 3 แห่ง
10ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ปลาส้ม ปลาร้าบอง ปลาแดดเดียวเป็นการแปรรูปปลาชนิดต่างๆ มีกระบวนการผลิตที่ถูกสุขอนามัย
2ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3ผลิตภัณฑ์ไหมพรมเป็นการนำไหมพรมสีต่างๆมาถักโดยใช้เครื่องถักไหมพรม ได้แก่ หมวกแบบต่างๆ รองเท้าเด็ก มีรูปแบบสีสันสวยงามเลือกได้ตามความต้องการ
4ผ้าทอย้อมครามผ้าทอย้อมคราม
5ผ้าฝ้ายมัดหมี่, ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าห่มพรมเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าฝีมือประณีต สวยงาม เนื้อผ้าดี มีสีสันและลวดลายโดดเด่น มีให้เลือกมากมาย
6ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามเป็นการมัดหมี่ลวดลายต่างๆ แล้วย้อมด้วยคราม
7ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 4