ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวาใหญ่ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออากาศอำนวย ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านกุดจอกน้อย หมู่ 2 บ้านวาใหญ่ หมู่ 3 บ้านวาน้อย หมู่ 4 บ้านกุดจอกใหญ่ หมู่ 5 บ้านโคกไม้ล้ม หมู่ 6 บ้านหนองบัวแดง หมู่ 7 บ้านข้าวแป้ง หมู่ 8 บ้านบง หมู่ 9 บ้านวาใหญ่ หมู่ 10 บ้านดอนกลาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.นาฮี, ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.อากาศ, ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สามัคคีพัฒนา, ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ขัวก่าย, ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส และ ต.นาฮี อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่, ทำนา
อาชีพรอง ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,197 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลวาใหญ่ ตั้งอยู่ห่างจาก จ.สกลนครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 จากสามแยกบ้านสูงเนิน อ.พรรณานิคม ถึง อ.อากาศอำนวย ซึ่งเป็นพื้นที่ของ อ.อากาศอำนวย รวมระยะทางประมาณ 57 กม. และตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ 5 กม. มีเส้นทางเข้าถึงได้ 4 เส้นทางหลัก คือ
1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 (สกลนคร – อุดรธานี) บริเวณศูนย์ราชการ อ.พรรณานิคม เข้าสู่ อ.อากาศอำนวย
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2307 ไป อ.วานรนิวาส ผ่านบ้านหนองบัวแดง
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2355 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 บริเวณสามแยกบ้านสูงเนิน อ.พรรณานิคม เข้าสู่ อ.อากาศอำนวย
4. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 จาก อ.อากาศอำนวย ไป อ.เซกา จ.หนองคาย ผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล ได้แก่บ้านวาใหญ่ บ้านโคกไม้ล้ม บ้านข้าวแป้ง บ้านดอนกลาง และบ้านบง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายมัดหมี่-ผ้าฝ้าย,ผ้าพันคอ

สถานที่

1. วัดไตรแก้ว
2. วัดไตรภูมิ
3. วัดป่าอิสรธรรม
4. วัดโพธิ์ชัย
5. วัดโพธิ์ชัย
6. วัดโพธิ์ศรีแก้ว
7. วัดสระแก้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดหมี่ ทอด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ผ้าพื้น ผ้าสไบ ผ้าขาวม้า เป็นต้น
2ผ้าฝ้าย, ผ้าพันคอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ฝีมือประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย หลากสีหลายลาย
3ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม
4ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม
5ลูกประคบลูกประคบ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

50 + = 57