ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนสูงตั้งแเมื่อปี พ.ศ.2401 มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดนครนายก โดยมีพ่อหมื่นชำนิ พ่อหมื่นชำนะ และพ่อปลัดกอง เป็นผู้นำในการจัดตั้งถิ่นฐานครั้งแรก ต่อมาประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็ได้อพยพถิ่นฐานเข้ามาอยู่ด้วยกันและแบ่งการปกครองเป็น 30 หมู่บ้าน จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าในหมู่บ้านบอกว่า ในอดีตตำบลบ้านถ่อน ตำบลคำสะอาด ตำบลบ้านต้าย และตำบลสว่างแดนดิน บางส่วนจะขึ้นกับตำบลโพนสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้ว่าตำบลโพนสูงเคยมีอาณาเขตกว้างขวางและเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอสว่างแดนดิน
ปี พ.ศ.2540 ตำบลโพนสูง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

ตำบลโพนสูงตั้งอยู่ในภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินหนียวปนทราย มีเนื้อที่ทั้งหมด 30,338 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,152 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางไปตำบลโพนสูงใช้ได้ 2 เส้นทาง
1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2091 ผ่านตำบลบ้านถ่อน ระยะทาง 12 กิโลเมตร
2.ทางหลวงแผ่นดิน สายเอเซีย 22 (สายสกลนคร-อุดรธานี) ผ่านตำบลสว่างแดนดิน ระยะทาง 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
2.สถานีอนามัย บ้านยางชุม

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระติบข้าวเป็นกระติบข้าวหรือกล่องไม้ไผ่ใส่ข้าว มีหลายขนาดตั้งแต่เบอร์1- เบอร์10 หรือตามที่ลูกค้าสั่ง
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 30 = 36