ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านต้ายได้แยกออกจากตำบลสว่างแดนดินเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2522 ประชาชนส่วนใหญ๋พูดภาษอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างดินแดน เมื่อปี พ.ศ.2538 ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นที่ 5 ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านต้าย บ้านนาทม บ้านนาทม บ้านคูณ บ้านคำบอน บ้านคำไชยวาน บ้านดอนม่วงไข่ บ้านต้ายใหม่พัฒนา

พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ราบสูงสลัยพื้นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร บนถนนสายสกลนคร-อุดรธานี ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน 8 กิโลเมตร มีลำห้วยก้านเหลือง ลำห้วยต้ายไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำสะอาด, ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,499 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,112 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอสว่างแดนดิน เดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านต้าย ไปทางทิสตะวันตกตามถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินสายสกลนคร-อุดรธานี เป็นระยะทาง 8 กิโลเมตรถึงพื้นที่ตำบลบ้านต้าย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่ม ผ้าขาวม้า

สถานที่

1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้าย
2.สถานีอนามัยตำบลบ้านต้าย
3.โรงเรียนบ้านต้าย-นาคูณวิทยา
4.โรงเรียนบ้านนาทม
5.โรงเรียนบ้านคำสะแนน
6.โรงเรียนบ้านคำไชยวาน
7.โรงเรียนดอนม่วงไข่
8.วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี

โรงแรม
1ประกายทอง รีสอร์ทบ้านดอนม่วงไข่ หมู่6 ถ.นิตโย ต.บ้านต้าย
อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร 47110
โทร : 042 721138
ราคา 350 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าห่ม ผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ้าห่มจากเส้นฝ้ายสำเร็จรูป และผ้าข้าวผ้าทอจากเส้นด้ายสำเร็จ มีลวดลายหลากสี
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดสกลนคร.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

85 − = 80