ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนชัยศรีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอโพนทอง โดยมีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 42 ตร.กม. มีประชากร 7,626 คน จำนวนหลังคาเรือน 2,023 หลังคาเรือน ประชาชนอาศัยกันอยู่แบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่น ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย

พื้นที่

ตำบลโนนชัยศรี มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน มีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนน้อย ไม่เพียงพอในด้านทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา และพื้นที่บางส่วนปลูกพืชไร่และพืชสวนเป็นอาชีพรอง มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นหัวใจของตำบล คือ ลำน้ำยัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาทำสวน ทำไร่ รับราชการ รับจ้าง
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีน้ำประปาหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน การติดต่อสื่อสารทั่วถึงเพราะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลโนนชัยศรี มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอโพนทอง ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินสายโพนทอง-เสลภูมิ มีรถโดยสารประจำทางวิ่งตลอดวัน ถนนลาดยางประมาณ 12 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

ผลิตภัณฑ์

เสื่อกก,ผือ

สถานที่

1)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนชัยศรี
2)โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
3)โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
4) วัด 10 แห่ง
5) สถานีอนามัย 2 แห่ง
6) สถานพยาบาล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าไหม
2ทอเสื่อกกเสื่อกก เป็นของใช้ภายในเรือน ที่คนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมมีไว้ใช้ในบ้าน เนื่องจากมีราคาถูก และสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง คือ ใช้ปูบ้านสำหรับต้อนรับแขก ปูนั่งเล่นตามสนามหญ้าทั่วไป สำหรับไปปิกนิก หรือทำเป็นของฝาก และสามารถแปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆได้ เช่น ทำที่รองจาน รองช้อน รองแก้วน้ำ เสื่อพับ กระเป๋า และเครื่องใช้อื่น ๆ ในบ้าน
3ทอเสื่อกก (นางฉวี)ทอเสื่อกก
4ทอเสื่อกก (นางนภา)ทอเสื่อกก
5ผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย
6หมอนอิงหมอนอิง
7เสื่อกก (นางหม่อน)เสื่อกก
8เสื่อกกลายขิดเสื่อกกลายขิด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

8 + 1 =