ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแวง เป็นตำบลเก่าแก่เป็นสถานที่ตั้งอำเภอโพนทองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้านอยุ่ในเขตการปกครองจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 ชุมชนนครแวงเหนือ หมู่ 2 บ้านบ้านแวงใต้ หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 4 บ้านเดื่อ หมู่ 5 บ้านโพนเงิน หมู่ 6 ชุมชนคำแข้ หมู่ 7 ชุมชนคำแวง หมู่ 8 บ้านหนองแสงทุ่ง หมู่ 9 บ้านหนองแสงท่า หมู่ 10 บ้านดอนม่วย หมู่ 11 บ้านเกษตร หมู่ 12 บ้านทุ่งแสงทอง หมู่ 13 บ้านหนองแคน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ดินเป็นดินปนทราย มีแหล่งน้ำไหลผ่านคือ แม่น้ำยัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 26.042 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระนกแก้ว และ ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย ปลูกอ้อย มันสำปะหลัง

สาธารณูปโภค

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

– เส้นทางแรกจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ไปตามถนนสายโพนทอง – กุฉินารายณ์ ระยะทาง 6 กม. สุดเขตตำบลเลี้ยวเข้าถนนลูกรังระยะทาง 1.5 กม.
– เส้นทางแรกจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ไปตามถนนสายโพนทอง – หนองพอก
– เส้นทางแรกจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง ไปตามถนนสายโพนทอง – เมยวดี ระยะทาง 4 กม. สุดเขตตำบล

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ

สถานที่

1 ที่ว่าการอำเภอโพนแอง
2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนทอง
3. ศาลเจ้าปู่กุดเป่ง
4. บึงโพนทอง
5. วัดนิคมคณราม
6. ที่ทำการ อบต.แวง

สถานที่ท่องเที่ยว
1แหลมพยอมเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีต่าง ๆ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทอง 3 กม. บนเส้นทางสายโพนทอง – หนองหมอก
2ศาลเจ้าปู่กุดเป่งเป็นสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอโพนทอง ทุกปีของวันพุธแรกของเดือนหกจะมีการบวงสรวงศาลเจ้าปู่กุดเป่ง และจะมีการจัดงานงิ้วบวงสรวงเจ้า ในวันที่ 6 – 10 ธันวาคม ของทุกปี ศาลเจ้าปู่กุดเป่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 บ้านเกษตร ริมฝั่งแม่น้ำยังใกล้กับแหลมพยอม

โรงแรม
1N.C บังกาโลหมู่ 1 บ้านแวงเหนือ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดราคา 200 บาท/คืน
2กู๊ดลัคบังกาโลหมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
โทร : 043-571541
ราคา 200 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1ร้าน N.Cหมู่ 1 บ้านแวงเหนือ ต.แวง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
อาหารตามสั่ง/จัดโต๊ะจีน
2ร้านป๊อกโภชนาหมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ต.แวง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
อาหารตามสั่ง
3ร้านลาบเป็ดหมู่ 11 บ้านเกษตร ต.แวง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด
อาหารอีสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1หมอนขิต
2ข้าวซ้อมมือผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือ ทำมาจากข้าวหอมมะลิ 105 หุงขึ้นหม้อ สะอาด อร่อย เม็ดข้าวสวย ให้คุณค่าทางอาหารสูง
3พวงกุญแจพวงกุญแจ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 46 = 49