ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังสามัคคี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอโพนทอง มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทองประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 62 ตร.กม.ปรชาชนอยู่กันแบบเครือญาติ ใช้ภาษาถิ่นอีสาน ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย

พื้นที่

ตำบลวังสามัคคีมีสภาพพื้นที่เป็นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ การใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยทั่วไปใช้ประกอบอาชีพหลักคือการทำนาและใช้ปลูกพืชไร่เป็นบางส่วน มีลำห้วยไหลผ่านหลายสาย ตำบลวังสามัคคีมีเนื้อที่ประมาณ 62 ตารางกิโลเมตร ประชาชนอาศัยอยู่แบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาประจำถิ่น ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

-มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
– มีประปา จำนวน 10 หมู่บ้าน
– มีโทรศัพท์สาธารณะและมือถือทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

มีเส้นทางติดต่อระหว่างอำเภอกับตำบล 2 เส้นทาง คือทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอโพนทอง – อำเภอหนองพอกและเส้นทางสายบ้านโคกกกม่วง – บ้านพรมสวรรค์ – บ้านวังยาว – บ้านหนองแวงห้วยทราย – บ้านวังม่วง

ผลิตภัณฑ์

เห็ด,ผลิตภัณฑ์จากกิ่งไม้

สถานที่

1) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
2) วัด 6 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1บึงโพนทอง (แหลมพยอม)เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 700 ไร่ เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใหญ่ เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง อยู่ห่างจากอำเภอโพนทอง 3 กิโลเมตร
2ศาลเจ้ากุดเป่งเป็นสถานที่เคารพนับถือของชาวอำเภอโพนทองและจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะมีพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่กุดเป่งในวันพุธแรกของเดือนหกและจะมีการจัดงานงิ้วบวงสรวงเจ้า ในวันที่ 6-10 ธันวาคม ของทุกปี ศาลเจ้าปู่กุดเป่งตั้งอยู่บ้านเกษตร ติดกับบ้านกุดก่วง หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามัคคีและอยู่ติดกับแหลมพยอม

สินค้าที่น่าสนใจ
1ผ้าสไบลายขิก
2กระเช้าเถาวัลย์กระเช้าเถาวัลย์
3ผลิตภัณฑ์จากกิ่งไม้ผลิตภัณฑ์จากกิ่งไม้
4เห็ดเป็นเห็ดขอนขาวและเห็ดบดสดที่เกิดจากการเพาะและเก็บจากโรงเรือนทุกวัน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 2