ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากน้ำกระแสอยู่ในเขตอำเภอแกลง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตลาดตอนล่าง หมู่2 บ้านตลาดตอนบน หมู่3 บ้านดอนมะกอกล่าง หมู่4 บ้านนาซา หมู่5 บ้านดอนมะกอกบน หมู่6 บ้านแหลมสน หมู่7 บ้านแสมผู้ หมู่8 บ้านตลาดตอนกลาง เป็นชุมชนดั้งเดิมแต่สมัยอยุธยา ซึ่งมักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ชื่อตำบลเก่าคือปากน้ำประแสร์ สมัยก่อนเคยเป็นที่ตั้งของเมืองคู่กับเมืองแกลง

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำประแสร์กั้นเขตตำบล มีลำคลอง ลงสู่ทะเล มีการทำนากุ้ง เลี้ยงปลาน้ำกร่อยริมฝั่งแม่น้ำประแสร์ มีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ ปลูกมะม่วง มะพร้าว บริเวณปากแม่นำเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งการค้าของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.ทุ่งควายกิน ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดต่อ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อ แม่นำประแสร์ ต.ทางเกวียน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

อาชีพ

1.รับจ้างทั่วไปในอู่ต่อเรือและตามโรงงานอุตสาหกรรม
2.ทำเกษตรเช่น มะม่วง มะพร้าว
3.ประมงพื้นบ้าน เลี้ยงปลาเก๋า เลี้ยงปลาในกะชัง
4. ประมงทะเลลึก
5.ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ปลากรอบ ผลิตภัณฑ์ทางการประมง

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า เข้าถึงทุกหมู่บ้าน
ถนน สายหลักเข้าตำบลเป็นถนนลาดยาง
ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน สะดวกมาก
ประปา มีใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็น ใช้บริการ การประปาส่วนภูมิภาคปากน้ำประแสร์ และประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนาซา ม.4
โทรศัพท์ มีครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากแยกประแสร์ ก่อนเข้าเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เลี้ยวขวา เข้ามาตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3162 ประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะเข้าเขตตำบล
หรือนั่งรถกะบะสองแถว คิวรถจอดที่ตลาดศูนย์การค้าภิบาลพัฒนาอำเภอแกลง ปลายทางตลาดประแสร์ ค่าโดยสาร 25 บาท

ผลิตภัณฑ์

ปลากรอบสามรส มะม่วงมันนาซา กะปิรสดี ศาลกรมหลวงชุมพรฯ

สถานที่

1.วัดดอนมะกอกล่าง ม.3
2.วัดตะเคียนงาม ม.7
3.วัดสมมติเทพฐาปนาราม ม.6 (วัดแหลมสน)
4.องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำกระแส
5.เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
6.สภต.ปากน้ำประแสร์
7.สถานีอนามัยตำบล
8.การไฟฟ้าปากน้ำประแสร์
9.การประปาปากน้ำประแสร์
10.รร.ชุมชนวัดตะเคียนงาม
11.ท่าเทียบเรือสมาคมประมง
12.คานเรือ (อู่ต่อเรือประมง)
13.ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
14.บริษัทซีฟาร์ม จก. ( เพาะเลี้ยงกุ้งรายใหญ่เครือซีพี)
15.สมาคมชาวประมงปากน้ำประแสร์
16.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ปากน้ำกระแส
17.โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1งานทอดผ้าป่ากลางน้ำเป็นประเพณีสืบทอดมาช้านาน ของ จังหวัด มีแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดไม่เหมือนใคร คือมีการตั้งองค์ผ้าป่าและพิธีทอดผ้าป่าในเรือกลางแม่นำประแสร์ ปัจจุบัน มีการละเล่นทางน้ำภาคกลางวัน เช่น แข่งเรือยาว ดำนำทน มวยทะเล ประกวดเรือแฟนซี ประกวดเทพีชมงาน ประกวดกองเชียร์ มวยตับจาก ฯ ภาคกลางคืนมีมโหรพสมโพช โดยวงลูกทุ่งชั้นนำ
2ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ประดิษฐานรูปเหมือนของ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เต็มตัว ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประแสร์ พื้นทีของกองทัพเรือ มีพิธีสมโพช ทุกวันที่ 19 ธค.ของทุกปี เป็นที่เคารพบูชาของชาวประมงและประชาชนทั่วไป
3วัดตะเคียนงามเป็นวัดเก่าแก่คู่ประวัติศาสตร์ของตำบลปากน้ำกระแส มีต้นตะเคียนใหญ่ร้อยปี
4ปลากรอบสามรสหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของตำบล ชมแหล่งผลิต กรรมวิธีการผลิต ซึ่งมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านในตำบล
5เรือรบหลวงประแสร์ตั้งอยู่ที่ชายหาดดำ ปากแม่น้ำประแสร์ เป็นเรือรบปลดระวางแล้ว ชาวตำบลขอให้นำมาเป็นเกียรติประวัติและเป็นที่ศึกษาและท่องเที่ยวของตำบล อำเภอ และจังหวัดระยอง บริเวณที่ตั้งจะพัฒนาเส้นทางเดินธรรมชาติป่าชายเลนและที่พักผ่อนหย่อนใจ
6วัดแหลมสนชื่อปัจจุบันคือ วัดสมมติเทพฐาปนาราม มีความหมายว่า วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง สร้างเมือ สมัย ร. เมื่อเสด็จชายฝั่งทะเลตะวันออก ทรงประทับแรม ณ ปากน้ำแหลมสน ทรงมีเจ้าเมืองแกลง สร้างพระอารามขึ้นในบริเวณเจดีย์ที่มีอยู่เดิม
7ชายหาดแหลมสนตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 บ้านแหลมสน ใกล้กับวัดแหลมสน คนละฝั่งแม่นำกับที่ตั้งเรือรบหลวงประแสร์ ถัดจากหาดแหลมสนก็จะเป็นหาดแหลมแม่พิมพ์ที่ขึ้นชื่อ หาดแหลมสนบรรยากาศสงบแต่คนไม่นิยมเล่นน้ำเนื่องจากทรายดำ จึงเหมาะกับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและต้องการสัมผัสชีวิตชาวบ้านจริงๆของหมู่บ้าน

โรงแรม
1ระย้าไอร์แลนด์ รีสอร์ท เกาะมันกลาง ต.ปากน้ำกระแส
อ.แกลง จ.ระยอง 21170
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 1,400 – 2,500 บาท
2เกาะมันนอก รีสอร์ทเกาะมันนอก ต.ปากน้ำกระแส
อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร : 0 3865 8002, 0 1640 5577
จำนวนที่พัก 24 ห้อง, ราคา 2,990 – 5,990 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1ปลากรอบสามรสผลิตภัณฑ์ปลากรอบสามรส เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยแคลเซียมและเกลือไอโอดีน มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย.
2ปลาแอนโซวี่อบกรอบ รสฮ็อทแอนด์สไปซี่ ตรา Mr.seaปลาแอนโซวี่อบกรอบ รสฮ็อทแอนด์สไปซี่ ตรา Mr.sea
3ผลิตภัณฑ์ปลากรอบผลิตภัณฑ์ปลากรอบ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระยอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

1 + 3 =