ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีบริเวณตำบลชากโดนมีป่ากระโดนขึ้นอยู่มากมายแต่มีต้นกระโดนอยู่ 2 ต้นที่มีลักษณะใหญ่โตมาก (อยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 ต.ชากโดนในปัจจุบัน) ต่อมาเกิดฟ้าผ่าต้นกระโดนแต่ยังไม่ตายและฟ้าผ่าเป็นครั้งที่ 2 ทำให้ต้นกระโดนตาย ในสมัยนั้นหลวงพ่อโต (พระครูนิวาสธรรมสาร) กำลังพัฒนาวัดเขากระโดนอยู่ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยนั้น จึงตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลชากโดน” ชาก คือป่าใหญ่ที่ถูกแผ้วถางแล้ว โดน คือป่าไม้กระโดน

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ต่าง ๆ และทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เนินฆ้อ , ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลต.สุนทรภู่ , ต.ชากพง และ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เนินฆ้อ , ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,655 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางไปตำบลชากโดนใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3161 (แกลง – สุนทรภู่) เป็นเส้นทางสายหลัก โดยมีทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3163 (เนินดินแดง – สุนทรภู่) เป็นถนนลาดยางผ่านตำบล

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียนทอด

สถานที่

1.โรงเรียนวัดบุนนาค
2.โรงเรียนวัดเขากระโดน
3.สถานีอนามัยบ้านบุนนาค
4.วัดบุนนาค, วัดเขากระโดน
5.สำนักสงฆ์นรินทร์ (วัดวังล่าง)
6.ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดเขากระโดน
7.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโดน
8.ที่ทำการ อบต.ชากโดน

สถานที่ท่องเที่ยว
1พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากะโดนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่เลิกใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องถ้วยชาม พระพุทธรูปเก่าแก่ และเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรต่าง ๆ เช่น ครกซ้อมข้าว เกวียน ฯลฯ
2วัดเขากะโดนเป็นวัดเก่าแก่ มีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมเครื่องมือ เครื่องใช้ของชาวบ้านที่เลิกใช้งานแล้ว

สินค้าที่น่าสนใจ
1ตระกล้าหกมุมตระกล้าหกมุม
2ทุเรียนทอดกรอบเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองเนื้อจะหนากว่าพันธุ์อื่น ๆ ใช้น้ำมันที่มีสารกันหื่นมาทอดจะทำให้ทุเรียนกรอบได้นาน
ไม่เหม็นหื่น
3น้ำปลาตราดอกบุนนาคน้ำปลาตราดอกบุนนาค
4สละลอยแก้วสละลอยแก้ว
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระยอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

97 − = 93