ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชากพง เดิมเป็นพื้นที่ราบเชิงเขามีสภาพเป็นป่าไม้มีพงหญ้าจำนวนมาก จึงเรียกชื่อตำบลชากพง ปัจจุบันยังคงมีสภาพป่าไม้อยู่บางส่วน สภาพพื้นที่เหมาะกับการเกษตร มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุนทรภู่ จำนวน 6 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 1-6) อยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชากพง 1 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 7)

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา ยังคงสภาพป่าไม้อยู่บางส่วน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.สองสลึง อ.แกลง และ ต.กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดต่อ เทศบาลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์ ใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ถนนลาดยางจากจังหวัดระยองถึงตำบลชากพง ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร หรือเดินทางจากที่ว่าการอำเภอแกลงถึงตำบลชากพง ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เงาะกระป๋อง, จักสานจากกระจูด

สถานที่

1.ที่ทำการ อบต.ชากพง
2.สำนักสงฆ์เขาหินตั้ง

โรงแรม
1คุ้มแก้ว38/53-55 หมู่ 1 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 500 – 700 บาท
2จีระ โฮเต็ล253 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8116-7
จำนวนที่พัก 21 ห้อง, ราคา 600 – 1,200 บาท
3ชื่นวาริน รีสอร์ท64/2 หมู่ 2 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8022, 08 1861 7871
โทรสาร : 0 3863 8405
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 1,250 – 2,400 บาท
4ทับเสม็ด วิลเลจ 164 หมู่ 1 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8087-8
จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 1,800 – 4,500 บาท
5บ้านทะเลคราม ท่าเรือแกลง ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
จำนวนที่พัก 7 ห้อง, ราคา 600 – 2,000 บาท
6บ้านบุญเพ็ชร 235 ม.1 ต.ชากพง
อ.เมือง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8266 , 08 6101 8377
โทรสาร : 0 3863 8340
จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 800 – 4,500 บาท
7บ้านพักชมคลื่น99/9 ม.3 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 7757
จำนวนที่พัก 27 ห้อง, ราคา 1,500 – 1,200 บาท
8บ้านสังข์ บีช รีสอร์ท 64/3 ม.2 ต.ชากพง
อ.เมือง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8452 , 08 1821 3662,
08 1935 7955
จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 1,500 – 2,500 บาท
9บ้านสังข์ รีสอร์ท169 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8118
จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 1,300 – 2,000 บาท
10บ้านเพ วิลล์ 95/6 หมู่ 3 ถ.ท่าเรือแกลง
ต.ชากพง อ.แกลง
จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8583
จำนวนที่พัก 8 ห้อง, ราคา 2,500 – 3,600 บาท
11ปาล์มมาลี บีช177 หมู่ 1 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8071-2
โทรสาร : 0 3863 8073
จำนวนที่พัก 65 ห้อง, ราคา 2,700 – 5,700 บาท
12พัฒน์ ลอดจ์97/5 หมู่ 2 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8100-1
จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 400 – 2,200 บาท
13ระยอง ชาเล่ต์4/8 หมู่ 3 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8287-8
โทรสาร : 0 3864 8289
จำนวนที่พัก 81 ห้อง, ราคา 1,700 – 3,500 บาท
14ศิริโฮม ออน ซี151 หมู่ 3 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8549-50
โทรสาร : 0 3864 8120
จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 1,300 – 2,500 บาท
15สวนวังแก้ว214 หมู่ 2 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8431-3, 0 3863 8067
โทรสาร : 0 3863 8068
จำนวนที่พัก 100 ห้อง, ราคา 900 – 5,500 บาท
16หินสวยน้ำใส รีสอร์ท250 หมู่ 2 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8035-6
โทรสาร : 0 3863 8034
จำนวนที่พัก 174 ห้อง, ราคา 2,200 – 12,000 บาท
17อมรพันธุ์ วิลล่า147 หมู่ 3 ถ.วังแก้ว-แหลมแม่พิมพ์
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8332-4
โทรสาร : 0 3864 8478
จำนวนที่พัก 45 ห้อง, ราคา 3,000 – 12,900 บาท
18อีสเทอร์น คาบาน่า 122 หมู่ 3 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
จำนวนที่พัก 15 ห้อง, ราคา 1,200 – 2,500 บาท
19เดอะ บีช ปาร์ค 122 หมู่ 3 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8761-3, 0 2261 8414-6
โทรสาร : 0 2261 8350
จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 1,050 – 3,000 บาท
20แคมป์ มะปราง212 หมู่ 6 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 700 – 1,200 บาท
21แคมป์สน146/1 หมู่ 6 ถ.เพ-แกลง
ต.ชากพง อ.แกลง
จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8313
จำนวนที่พัก 40 ห้อง, ราคา 400 – 4,000 บาท
22แหลมแม่พิมพ์256 หมู่ 2 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8147
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 700 – 1,500 บาท
23โนโวเทล โคราเลีย ริมเพ4/5 หมู่ 3 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8008-12
จำนวนที่พัก 189 ห้อง, ราคา 2,600 – 8,474 บาท
24โรงแรมบ้านทรายแก้ว 226 หมู่ 2 ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8158
จำนวนที่พัก 12 ห้อง, ราคา 1,700 – 3,500 บาท
25โรงแรมบ้านแก่นเสม็ด 40/20 ท่าเรือแกลง ต.ชากพง
อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8348-52
โทรสาร : 0 3864 8006
จำนวนที่พัก 59 ห้อง, ราคา 1,500 – 7,500 บาท
26โรงแรมบ้านไกวัล 156 หมู่ 1 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3863 8038
จำนวนที่พัก 5 ห้อง, ราคา 1,000 – 5,000 บาท
27โรงแรมริมเพ ระยอง4/5 หมู่ 3 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร : 0 3864 8008-12
โทรสาร : 0 3864 8002
จำนวนที่พัก 189 ห้อง, ราคา 2,600 – 8,474 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1จักสานกระจูด (คุณมนตรี)จักสานกระจูด
2ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ตะกร้า เสื่อ ฯลฯ
3เงาะกระป๋องเงาะในน้ำเชื่อม บรรจุกระป๋อง
4ไพรัตน์เครื่องประดับหินสีไพรัตน์เครื่องประดับหินสี
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระยอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 1