ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแกลง เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดตำบลของอำเภอเมือง ชาวบ้านเป็นคนใจกว้างมาก ขยัน แข่งกันทำมาหากิน ต่อมามีปัญหาแกล้งกัน จึงเรียกกันว่า “ตำบลแกล้ง” และเพี้ยนมาเป็น “ตำบลแกลง” มาจนถึงทุกวันนี้ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเขายายชุม หมู่ 2 บ้านวังปลา หมู่ 3 บ้านท่าเรือ หมู่ 4 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 บ้านเขาแก้ว หมู่ 6 บ้านเนินพยอม หมู่ 7 บ้านมาบจันทร์

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเนินเขาสลับกับที่ราบลาดลงสู่ชายทะเล มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.กะเฉด , ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เพ , ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา ทำประมง
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปอาหารทะเล

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,856 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางสายสุขุมวิท ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทางประมาณ 242 กม. หรือถนนสายบายพาส (สาย 36) ระยะทางประมาณ 180 กม. จะเข้าสู่ตำบลแกลง

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียน-กะปิ

สถานที่

1. ชายหาดสวนสน
2. วัดสุภัททะบรรพต (วัดมาบจันทร์)
3. วัดตะเคียนทอง
4. วัดท่าเรือแกลง
5. ศาลเจ้าโต๊ะกง
6. ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

สถานที่ท่องเที่ยว
1
2
3สวนสนทิวสนสองข้างทางริมถนนชายหาดสวนสน
4วัดสุภัททะบรรพต (วัดมาบจันทร์)เป็นวัดสาขาวัดหนองป่าพงที่ 73 ซึ่งเป็นวัดที่ติดกับเขตป่าสงวน
5สวนสนทิวสนสองข้างทางริมถนนชายหาดสวนสน
6สวนสนทิวสนสองข้างทางริมถนนชายหาดสวนสน
7ชายหาดสวนสนอยู่ในเขตตำบลแกลง ถนนสายเพ – แกลง – กร่ำ เป็นถนนสายเรียบชายหาด ระยะทาง 5 กม. มีบ้านพักตากอากาศไว้บริการ
8สวนสนสวนสน อยู่ในเขตตำบลบ้านเพ ออกมาประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นหาดทรายที่มีความเป็นธรรมชาติแห่งหนึ่ง มีบังกาโล บ้านเช่า ร้านอาหาร อุปกรณ์การเล่นน้ำไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมากมาย

9สวนสนตั้งอยู่บริเวณชายทะเลใกล้บ้านเพ จากบ้านแพไปราว 2 กม.
สวนรุกขชาติเพ (สวนสน) เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนพฤกษาศาสตร์ป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นสวนสนที่มีอายุหลายสิบปี บรรยากาศร่มรื่น และลึกเข้าไปในสวนสนจะพบสวนป่าธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยป่าชายหาดและป่าดงดิบแล้ง
ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เป็นชายหาดกว้างและยาว ราบเรียบ เรียกว่า หาดมันซึ้ง น้ำตื้น สามารถลงเล่นน้ำได้ แม้คลื่นลมค่อนข้างแรง
10สวนสนทิวสนสองข้างทางริมถนนชายหาดสวนสน
11สวนสนทิวสนสองข้างทางริมถนนชายหาดสวนสน
12สวนสนทิวสนสองข้างทางริมถนนชายหาดสวนสน

โรงแรม
1ดวงตะวัน บีช รีสอร์ท 205/21 ม.3 ต.แกลง
อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 9369 6579, 0 9402 2093
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 1,500 – 2,600 บาท
2ทะเลงาม รีสอร์ท205/8 หมู่ 3 ต.แกลง
อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 8029-30
จำนวนที่พัก 11 ห้อง, ราคา 1,500 – 5,000 บาท
3บ้านกฤษณี แอนด์ แอล โอ เอ็ม รีสอร์ท 162/1 หมู่ 4 หาดสวนสน ถ.เพ-แกลงกร่ำ
ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 7725, 0 1987 5538
จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 500 – 3,500 บาท
4บ้านพัก ชาวเล30/1 หมู่ 3 ต.แกลง
อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 8193, 0 3864 8155
จำนวนที่พัก 42 ห้อง, ราคา 300 – 2,000 บาท
5บ้านสวนหาดสวย 163 หมู่ 4 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ กม.6
ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 9021, 08 1916 0454
โทรสาร : 0 3864 7455
จำนวนที่พัก 14 ห้อง, ราคา 1,000 – 3,000 บาท
6บ้านสินสมุทร 200/5 หมู่ 3 หาดทรายแก้ว ท่าเรือแกลง
ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 8337 , 08 1484 6339
จำนวนที่พัก 9 ห้อง, ราคา 400 – 2,000 บาท
7บ้านเพคาบาน่า207/1-2 หมู่ 3 ต.แกลง
อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 8488-9
โทรสาร : 0 3864 8488
จำนวนที่พัก 35 ห้อง, ราคา 2,589 – 5,531 บาท
8มารีน่า ฮัท 162/8-9 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 8468
จำนวนที่พัก 23 ห้อง, ราคา 400 – 800 บาท
9สวนสน วิลล่า 300/34 บ้านเพ ต.แกลง
อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3865 1633
จำนวนที่พัก 29 ห้อง, ราคา 300 – 1,000 บาท
10เอสแลนด์ รีสอร์ท 199 หมู่ 4 ต.แกลง อ.เมือง
จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3865 3418 , 0 1864 4659
จำนวนที่พัก 32 ห้อง, ราคา 500 – 1,500 บาท
11แอล.โอ.เอ็ม 212/1 หมู่ 6 ถ.เพ-แกลง ต.แกลง
อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 8554 , 08 1987 5538,
02 512 1978
จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 500 – 800 บาท
12ไพน์เนอร์รี่ พาร์ค บีช รีสอร์ท158/1 ม.4 ถ.เพ-แกลง-กร่ำ
ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
โทร : 0 3864 8460-1
โทรสาร : 0 3864 8461
จำนวนที่พัก 13 ห้อง, ราคา 3,000 – 6,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1กะปิชั้นดีผลิตภัณฑ์กะปิชั้นดีทำมาจากเคยสด สะอาด อร่อย มีกลิ่นหอม ไม่เค็มจนเกินไป ถูกหลักอนามัย
2กะปิรสแกลงกะปิรสแกลง
3ทุเรียนคุณภาพผลิตภัณฑ์ทุเรียน ปลูกโดยชาวสวนที่ได้รับความรู้ ทำให้ทุเรียนที่ได้มีคุณภาพดี อร่อย เนื้อดี สีสวย ขนาดได้มาตรฐาน
4ทุเรียนหมอนทองทอดอบกรอบทุเรียนหมอนทองทอดอบกรอบตรา สุนันท์ รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
5ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก
6ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ผลิตภัณฑ์ไวน์ผลไม้ เช่น ไวน์มังคุด ไวน์กระชายดำ
7สบู่เหลวสบู่เหลว
8หมวกหมวก
9เสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ-สตรีเสื้อผ้าสำเร็จรูปบุรุษ-สตรี
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระยอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 1 = 2