ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ของตำบลนาตาขวัญเล่าว่า ตำบลนาตาขวัญแต่เดิมมีชายสองพี่น้องอพยพมาจากที่อื่น มาตั้งรกรากที่นี่ คนหนึ่งชื่อตาขัน อีกคนหนึ่งชื่อตาขวัญ โดยใช้คลองเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ทำมาหากิน ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือกันสร้างวัดขึ้นในที่ดินของตาขวัญ แล้วตั้งชื่อวัดว่า “วัดนาตาขวัญ” และเมื่อตั้งเป็นตำบลก็ให้ชื่อว่า “ตำบลนาตาขวัญ” โดยมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนาตาขวัญตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองระยอง ระยะห่าง 7 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ชากบก อ.บ้านค่าย และ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย และ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน,ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,299 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 450 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3139 จากตำบลเชิงเนิน-บ้านหาดใหม่ ตำบลกะเฉด หรือเดินทางโดยรถยนต์โดยสารประจำทาง วิ่งผ่านระหว่างตลาดเทศบาลนครระยอง-บ้านเจ็ดลูกเนิน อำเภอบ้านค่าย

ผลิตภัณฑ์

ทุเรียน, เงาะ, มังคุด

สถานที่

1.วัดนาตาขวัญ, วัดชะวึก, วัดเขาวังม่าน
2.โรงเรียนวัดนาตาขวัญ, โรงเรียนบ้านชะวึก, โรงเรียนบ้านเขาวังม่าน
3.สถานีอนามัยนาตาขวัญ,สถานีอนามัยเขาวังม่าน

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดนาตาขวัญตั้งอยู่ ม.1 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง เป็นที่ตั้งของสมุดกวีสุนทรภู่ ตามโครงการที่อำเภอจัดตั้งขึ้น
2วัดชะวึกตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านชะวึก ม.3 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง
3วัดเขาวังม่านตั้งอยู่ที่บ้านเขาวังม่าน ม.5 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ทุเรียนหมอนทองอบแห้งทุเรียนหมอนทองอบแห้ง
2ผลไม้ไทยผลไม้ไทยหลายชนิด เช่น ทุเรียน, มังคุด, เงาะ, ลองกอง, สับปะรด เป็นต้น
3เสื้อบาติกเสื้อบาติก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระยอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

14 − = 12