ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ประวัติความเป็นมา

“เขานิเวศน์” มาจากชื่อ “นิเวศน์คีรี” เป็นชื่อเขาที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ เป็นชื่อที่รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองระนอง ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อเป็นตำบลเขานิเวศน์ เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ตามเนินเขา มีพื้นที่ราบน้อย ภูเขาล้อมรอบตัวจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ด้านฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย มีลักษณะลาดเอียงจากทางทิศตะวันตกสู่ทะเลอันดามัน มีฝนตกเกือบตลอดปี นานถึง 8 เดือน จนได้ฉายาว่า “เมืองฝนแปด แดดสี่”

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางนอน อ.เมือง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางริ้น อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางนอน ต.หาดส้มแป้น และ ต.บางริ้น อ.เมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ปากน้ำ ต.บางริ้น อ.เมือง

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย/บริการ และประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

การเดินทาง

ตำบลเขานิเวศน์เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองระนอง การเดินทางมีความสะดวกสบาย ถ้าเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเพชรเกษม หมายเลข 4 เข้าตัวเมืองระนอง

ผลิตภัณฑ์

บ่อน้ำพุร้อน

สถานที่

1. กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง
2. เทศบาลเมืองระนอง
3. วัดอุปนันทาราม
4. วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
5. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
6. โรงเรียนสตรีระนอง
7. ศาลากลางจังหวัดระนอง
8. โรงพยาบาลระนอง
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
10. บ่อน้ำพุร้อน
11. ศาลจังหวัดระนอง
12. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

สถานที่ท่องเที่ยว
1ศาลหลักเมืองตั้งอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนอง เป็นศาลหลักเมืองที่มีความสวยงาม และเป็นที่เคารพสักการะของชาวระนอง
2ศาลหลักเมือง
3อนุสาวรีย์ท่านคอซูเจียง ณ ระนอง (เจ้าเมืองระนอง)ตั้งอยู่หน้าเทศบาลเมืองระนอง เป็นอนุสาวรีย์คอซูเจียง ณ ระนอง เป็นเจ้าเมืองระนองคนที่ 2 ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเหมืองแร่ดีบุก
4วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวงตี้งอยู่เลขที่ 8 ถนนชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ เป็นวัดหลวงที่มีความเก่าแก่ สวยงามและเป็นที่เคารพของชาวระนอง มีพระสงฆ์ 36 รูป สามเณร 17 รูป
5วัดอุปนันทารามตั้งอยู่เลขที่ 144 ที่ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ เป็นวัดที่มีความเก่าแก่และเป็นที่เคารพของชาวระนอง มีพระสงฆ์ 38 รูป สามเณร 5 รูป
6อนุสาวรีย์ท่านคอซูเจียง ณ ระนอง (เจ้าเมืองระนอง)
7บ่อน้ำพุร้อนห่างจากเทศบาลเมืองระนองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 40065 ระยะทางประมาณ 1 กม. ไปตามถนนชลระอุ ริมคลองหาดส้มแป้น เป็นแหล่งน้ำแร่เก่าแก่ถูกค้นพบมาเป็นเวลานาน ประกอบด้วยแร่ธาตุเหล็ก สังกะสี ฟลูออไรด์ ไนโตรเจน และอื่น ๆ และเป็นที่เดียวที่ไม่มีสารกำมะถันเจือปนอยู่ มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคไขข้อและกระดูก ความดันโลหิต บำรุงผิวพรรณให้ผ่องใส
8บ่อน้ำพุร้อน (สวนสาธารณะรักษะวาริน)
9กำแพงจวนเจ้าเมืองระนองตั้งอยู่ถนนกิจผดุง ตำบลเขานิเวศน์ สร้างในสมัยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง ณ ระนอง) เป็นเจ้าเมืองระนอง มีลักษณะเป็นกำแพงก่อด้วยอิฐปูน มีอายุเก่าแก่มาก
10กำแพงจวนเจ้าเมืองระนอง

โรงแรม
1ผึ้งทองตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
โทร : 08-1970-7556
จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 100 – 150 บาท
2พัฒนา โฮเต็ลถ.เพชรเกษม ต.บางนอน
077-821141
ราคา 220 บาท
3ฟูนมูน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
โทร : 077-835386
จำนวนที่พัก 6 ห้อง , ราคา 100 – 200 บาท
4รอยัล ปริ๊นเซส ระนอง โฮเทล41/44 ถ. ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-835240–44
จำนวนที่พัก 138 ห้อง , ราคา 900 – 8,000 บาท
5ระนอง การ์เด้นท์ โฮเต็ลถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-832174-81
ราคา 594 – 660 บาท
6รัตนสิน โฮเต็ล226 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-811242
จำนวนที่พัก 40 ห้อง , ราคา 100 – 170 บาท
7รำลึก โฮเต็ลถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
077-821080
077-822842
ราคา 200-250 บาท
8สปา อินน์1/15 ถ.ชลอู่ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-811715 , 077-832692
จำนวนที่พัก 58 ห้อง , ราคา 220 – 550 บาท
9สินทวี โฮเต็ล81/1-2 ถ.เรืองราษฎร์
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง
จ.ระนอง 85000
โทร : 077-822771-2
โทรสาร : 077-811213
จำนวนที่พัก 64 ห้อง , ราคา 160 – 280 บาท
10สินระนอง โฮเต็ล26/23-24 ถ.เรืองราษฎร์
ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-811454 , 077-823754
จำนวนที่พัก 64 ห้อง , ราคา 200 – 530 บาท
11สุริยะนันท์ โฮเต็ลถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์
077-811420
ราคา 100 บาท
12อันดามันคลับ (เกาะสน)ต.ปากน้ำ อ.เมือง
077-831227-30
01-6798387
ราคา 1,920 บาท
13เดอะ สปริง เกทส์เฮ้าส์ 1/2 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-812817
จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 200 – 250 บาท
14เลอ สริน ชาเล่ย์ ระนอง306 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-825725
โทรสาร : 077-825726
จำนวน 21 ห้องพัก , ราคา 650 – 750 บาท
15เอเชีย โฮเต็ล39/9 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์
อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทร : 077-811113 , 077-811177
โทรสาร : 077-811113
จำนวนที่พัก 97 ห้อง , ราคา 240 – 620 บาท
16แลตะวันตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
จำนวนที่พัก 5 ห้อง , ราคา 150 บาท

ร้านอาหาร
1ครัวเขานิเวศน์ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์
077-821966
อาหารทะเล/ตามสั่ง
2ถอดรองเท้าซอยโรงกลวง ต.เขานิเวศน์
077-822964
อาหารตามสั่ง
3บ้านอัมพวาต.หาดส้มแป้นอาหารทะเล/ตามสั่ง
4ปากน้ำซีฟู๊ดต.ปากน้ำ อ.เมือง
077-812492
อาหารทะเล/ตามสั่ง
5ร้านกาแฟคุ้นลิ้นต.หาดส้มแป้นกาแฟ/อาหารเช้า/อาหารตามสั่ง
6ร้านข้าวมันส้มตำถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ส้มตำ/ไก่ทอด/อาหารตามสั่ง
7ร้านครัวเจริญถ.สะพานปลา ต.เขานิเวศน์
077-821592
อาหารทะเล/ตามสั่ง
8สมบูรณ์โภชนาถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
077-822722, 077-830300
อาหารทะเล/ตามสั่ง
9สวนตอต.หาดส้มแป้นส้มตำ/ไก่ทอด/อาหารตามสั่ง
10สวนมังคุดถ.เพชรเกษม ต.บางนอน
077-821964
อาหารตามสั่ง
11เพิ่มพูนถ.เพชรเกษม ต.บางนอน
077-821400
อาหารตามสั่ง
12เอสโซ่ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น
077-811224
อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1ลูกประคบสมุนไพร
2กางเกงป้ายกางเกงป้าย
3ขนมเต้าส้อขนมเต้าส้อ
4ขนมเต้าส้อ (คุณจิตติรัตน์)ขนมเต้าส้อ
5ข้าวเหนียวแก้ว ดอกอัญชัญข้าวเหนียวแก้ว ดอกอัญชัญ
6น้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้นน้ำมะม่วงหิมพานต์เข้มข้น
7น้ำแร่เมืองนองน้ำแร่เมืองนอง
8ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยมุกผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยมุก
9สร้อยมุกสร้อยมุก
10สร้อยไข่มุกสร้อยไข่มุก
11สิ่งประดิษฐ์จากลูกปัดการนำลูกปัดมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าเล็ก ของชำร่วยต่าง ๆ
12เครื่องประดับมุกเครื่องประดับมุก
13เปลือกหอยมุก (นายอมร)เปลือกหอยมุก
14เลอ-นอง สปา วอเทอร์เลอ-นอง สปา วอเทอร์
15โรตี-อนามัยแช่แข็งโรตี-อนามัยแช่แข็ง
16ไข่เค็มชีวภาพไข่เค็มชีวภาพป้าเขียด
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระนอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 6 = 3